Inspektorat Szkolny w Jarosławiu

Sygnatura
56/110/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
6
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/110/0/1/1 Okólniki Inspektora Szkolnego 1944-1946 0
56/110/0/1/2 Okólniki Inspektora Szkolnego 1947-1948 0
56/110/0/1/3 Okólniki Inspektora Szkolnego 1949-1950 0
56/110/0/1/4 Sprawozdania z wizytacji Inspektoratu Szkolnego 1946-1948 0
56/110/0/2/5 Projekty organizacji publicznych szkół powszechnych na rok szkolny 1946/47 1946 0
56/110/0/2/6 Projekty organizacji szkół (publicznych szkół powszechnych na rok szkolny 1947/48) 1947 0
56/110/0/2/7 Projekty organizacji publicznych szkół powszechnych na rok szkolny 1948/49) 1948 0
56/110/0/2/8 Projekty organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 1949/50 1949 0
56/110/0/2/9 Projekty organizacji publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 1950/51 1950 0
56/110/0/2/10 Zbiorcze zestawienia liczbowe z projektów organizacji szkół 1944/45 - 1949/50 oraz wykaz powiatowy szkół z roku szkolnego 1945/46 1944-1949 0
56/110/0/2/11 Sprawozdania z organizacji roku szkolnego 1945/46 wg stanu na dzień 1 X 1945 roku 1945-1946 0
56/110/0/2/12 Sprawozdania z organizacji roku szkolnego 1946/47 wg stanu na dzień 1 X 1946 roku 1946 0
56/110/0/2/13 Formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych na rok szkolny 1945/1946 (stan na koniec roku szkolnego 1944/45) 1946 0
56/110/0/2/14 Formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych na rok szkolny 1946/1947 (stan na koniec roku szkolnego 1945/46) 1946 0
56/110/0/2/15 Formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych na rok szkolny 1947/1948 1947 0
Wyświetlanie 1 do 15 z 37 wpisów.