Inspektorat Szkolny w Jarosławiu

Sygnatura
56/110/0
Daty skrajne
1944-1950
Liczba serii
6
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/110/0/1/1 Okólniki Inspektora Szkolnego 1944-1946 0
56/110/0/1/2 Okólniki Inspektora Szkolnego 1947-1948 0
56/110/0/1/3 Okólniki Inspektora Szkolnego 1949-1950 0
56/110/0/1/4 Sprawozdania z wizytacji Inspektoratu Szkolnego 1946-1948 0
56/110/0/2/5 Projekty organizacji publicznych szkół powszechnych na rok szkolny 1946/47 1946 0
56/110/0/2/6 Projekty organizacji szkół (publicznych szkół powszechnych na rok szkolny 1947/48) 1947 0
56/110/0/2/7 Projekty organizacji publicznych szkół powszechnych na rok szkolny 1948/49) 1948 0
56/110/0/2/8 Projekty organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 1949/50 1949 0
56/110/0/2/9 Projekty organizacji publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 1950/51 1950 0
56/110/0/2/10 Zbiorcze zestawienia liczbowe z projektów organizacji szkół 1944/45 - 1949/50 oraz wykaz powiatowy szkół z roku szkolnego 1945/46 1944-1949 0
56/110/0/2/11 Sprawozdania z organizacji roku szkolnego 1945/46 wg stanu na dzień 1 X 1945 roku 1945-1946 0
56/110/0/2/12 Sprawozdania z organizacji roku szkolnego 1946/47 wg stanu na dzień 1 X 1946 roku 1946 0
56/110/0/2/13 Formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych na rok szkolny 1945/1946 (stan na koniec roku szkolnego 1944/45) 1946 0
56/110/0/2/14 Formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych na rok szkolny 1946/1947 (stan na koniec roku szkolnego 1945/46) 1946 0
56/110/0/2/15 Formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych na rok szkolny 1947/1948 1947 0
56/110/0/2/16 Formularze sprawozdawczo-statystyczne na rok szkolny 1948/1949 dla szkół ogólnokształcących stopnia podstawowego szkoły z wyższą 1948 0
56/110/0/2/17 Formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół ogólnokształcących 1949 0
56/110/0/2/18 Sprawozdania z realizacji nowych programów naukowych (organizacja roku szkolnego 1945/46) 1946 0
56/110/0/2/19 Wykazy powiatowe przedszkoli oraz plan na rok 1950 1946-1950 0
56/110/0/2/20 Sprawozdania powizytacyjne (z wizytacji szkół) 1944-1950 0
56/110/0/2/21 Sprawozdanie Kuratora O.S. Rzeszowskiego (za rok szkolny 1948/49) 1949 0
56/110/0/2/22 Sprawy konferencji metodycznych nauczycieli 1945-1949 0
56/110/0/2/23 Protokoły z konferencji rejonowych 1946-1949 0
56/110/0/2/24 Sprawy kulturalne i społeczne szkół 1946-1950 0
56/110/0/2/25 Kursy nauczycielskie i pedagogiczne 1945-1949 0
56/110/0/2/26 Protokoły i sprawozdania z obchodu "Święta Oświaty" 1947 0
56/110/0/3/27 Plany pracy oświatowej (sprawozdanie za miesiąc XII 1947 r.) 1945-1946 [1947] 0
56/110/0/3/28 Sprawozdania z akcji likwidacji analfabetyzmu oraz zestawienia zorganizowanych kursów 1949-1950 0
56/110/0/4/29 Kwestionariusze sprawozdawczo-statystyczne bibliotek za rok 1947-1948 1948-1949 0
56/110/0/5/30 Sprawozdania o stanie budynków szkół 1944 0
56/110/0/5/31 Akta dotyczące inwestycji szkolnych 1944-1950 0
56/110/0/5/32 Plan inwestycji szkół w powiecie 1947-1950 0
56/110/0/5/33 Karty inwentaryzacyjne budynków i lokali szkół - stan na dzień 1 XI 1948, Lit.A-N bez daty 0
56/110/0/5/34 Karty inwentaryzacyjne budynków i lokali szkół - stan na dzień 1 XI 1948, Lit.O-Z 1948 0
56/110/0/5/35 Budownictwo szkół (odbudowa budynku szkolnego w gromadzie Czerce oraz remont szkoły w Tyniowicach) 1949-1950 0
56/110/0/6/36 Preliminarze budżetowe (Inspektoratu) na lata 1947-1950 1946-1949 0
56/110/0/6/37 Budżety szkolne gminy Adamówka na rok 1948 1948 0
Wyświetlanie 1 do 37 z 37 wpisów.