Państwowy Zarząd Wodny w Przemyślu

Sygnatura
56/111/0
Daty skrajne
1924-1952 [1958-1965]
Liczba serii
20
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1924-1952 [1958-1965]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1924-1937, 1924-1939, 1944-1952, 1958-1965.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

90

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

90

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

11.0

Ogółem metrów bieżących:

0.1

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Tak