Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stalowej Woli

Sygnatura
56/364/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta z okresu II Rzeczypospolitej, 1938-1939, sygn. 1-2 - księga ocen, działalność Komitetu Rodzicielskiego; Akta z okresu okupacji hitlerowskiej 1939-1944, sygn. 3-7 - księgi ocen; Akta z okresu Polski Ludowej 1944-1952, sygn. 8-17 - księgi protokołów Rady Pedagogicznej, sprawy organizacyjne, katalog główny, arkusze ocen, protokoły zebrań kół rodzicielskich.

Dzieje twórcy:

Stalowa Wola powstała w latach II Rzeczpospolitej. W roku1937 w związku z realizacją koncepcji Centralnego Okręgu Przemysłowego rozpoczęto budowę huty Stalowa Wola a następnie osiedla. W nowym osiedlu powstała również Szkoła Powszechna będąca placówką siedmio klasową. Ten stopień organizacyjny utrzymał się przez okres okupacji niemieckiej. W Polsce Ludowej nastąpił ogólny rozwój szkolnictwa i zmian podstaw prawnych jego działalności. Mimo istniejących projektów jednolitego w pełni demokratycznego ustroju szkolnego zapowiedziana w manifeście PKWN odbudowa szkolnictwa powojennego odbywała się na zasadach ustrojowych i organizacyjnych II Rzeczpospolitej. Obowiązującą podstawą prawną dla organizacji oświaty w Polsce Ludowej w 1944 roku była w dalszym ciągu ustawa z 1932 roku. Władze oświatowe nie czekając na nowy akt prawny znoszący tę ustawę, rozpoczęły działalność zmierzającą do usunięcia różnic w kształceniu dzieci chłopów i robotników. Organizację nauczania oparto na jednolitym programie, a wszystkie klasy obejmowały tylko pojedyncze roczniki uczące się oddzielnie. Podstawą prawną dokonującej się reformy szkolnictwa powszechnego stał się dekret z 23 XI 1945 roku o organizacji w okresie przejściowym sankcjonujący zniesienie trójstopniowości szkoły powszechnej, który wprowadził jednolitość w poziomie nauczania. Instrukcja wydana przez Ministerstwo Oświaty z dnia 4 maja 1948 roku zakładała dalszą przebudowę szkolnictwa w Polsce. Ustanowiono wówczas trzy rodzaje szkół: a) Szkoła Ogólnokształcąca o stopniu podstawowym i licealnym obejmującym klasy I-XI, b) Szkoła Ogólnokształcąca o stopniu licealnym obejmującym klasy VIII-XI, c) Szkoła Ogólnokształcąca realizująca w zależności od liczby nauczycieli program 4,6,7 klas. Do postanowień tej decyzji została dostosowana organizacja szkoły w Stalowej Woli, pozostała ona placówką 7-mio klasową do 1952 roku, z którego pochodzą najpóźniejsze akta znajdujące się w zespole. Krystyna Szajny

Daty skrajne:

1938-1952

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Daty:

1938-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

17

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

17

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie