Komitet dla obchodu 300-letniego jubileuszu Unii Brzeskiej we Lwowie

Sygnatura
56/393/7
Daty skrajne
1895
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1895

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1895-1895, 1895-1895, 1895-1895.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Komitet dla obchodu 300-letnoho juwileju Uniji Berestejskoj we Lwowi

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie