Szkoły państwowe i prywatne w Jarosławiu - zbiór szczątków zespołów

Sygnatura
56/394/0
Daty skrajne
1790-1939
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Na zbiór „Szkoły państwowe i prywatne w Jarosławiu – zbiór szczątków zespołów” składają się szczątki zespołów akt wytworzonych przez szkoły różnego stopnia i typu. W skład zespołu wchodzą akta następujących szkół: A. Szkoły elementarne: Szkoła Główna w Jarosławiu z lat 1790–1871 [1871–1890], Szkoła Ludowa 4 – klasowa Koedukacyjna w Jarosławiu z lat 1918–1921, B. Szkoły średnie ogólnokształcące: Wyższa Szkoła Realna w Jarosławiu z lat 1906–1914, Państwowe Gimnazjum II im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu z lat 1931–1933, C. Szkoły zawodowe: Uzupełniająca Szkoła Przemysłowa w Jarosławiu z lat 1910–1911, Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Jarosławiu z lat 1920–1927, Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa Żeńska w Jarosławiu z lat 1927–1930, Prywatna Koedukacyjna Szkoła Przysposobienia Administracyjno-Handlowego Towarzystwa Szkoły Handlowej w Jarosławiu z roku 1939. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Machowski, Przemyśl 2002]

Daty skrajne:

1790-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1790-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

29

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

29

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie

Zespół zmikrofilmowany - nr mkrf. 56/3161–56/3190