Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Leżajsku

Sygnatura
56/594/0
Daty skrajne
1940-1954
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta z okresu okupacji hitlerowskiej: Szkoła Zawodowa Dokształcająca Zasadnicza Szkoła Metalowa w Leżajsku, 1940-1941, sygn. 1-5 - katalogi klasyfikacyjne; Publiczna Okręgowa Szkoła Zawodowa dla Uczniów Rzemieślniczych i Kupieckich w Jarosławiu Filia w Leżajsku, 1941-1944, sygn. 6-36 - katalogi klasyfikacyjne; Akta z okresu Polski Ludowej: Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Leżajsku, 1945-1948, sygn. 37-38 - protokoły z egzaminów dla eksternów, księgi ocen; Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Leżajsku, 1946-1954, sygn. Sygn. 39-43 - katalogi ocen, świadectwa, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Dzieje twórcy:

Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego (CUSZ) w Leżajsku powstała w oparciu o zasady ustawy z 11.03.1932 roku jako Szkoła Zawodowa Dokształcająca w Leżajsku o trzyletnim programie nauczania. Najwcześniejsze dane dotyczące istnienia i działalności szkoły pochodzą z 1 września 1937 roku i wynikają z akt zespołu. Pod wyżej wymienioną nazwą szkoła działała do roku 1940/41. W dalszych aktach pochodzących z okresu okupacji występuje nowa nazwa: Publiczna Okręgowa Szkoła Zawodowa dla Uczniów Rzemieślniczych i Kupieckich w Jarosławiu Filia w Leżajsku. W roku szkolnym 1943/44 szkoła z Okręgowej przemieniona zostaje na Powiatową. Po wyzwoleniu szkoła działa już pod nazwą Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Leżajsku, ale tylko do roku szkolnego 1946/47. Na karcie tytułowej księgi ocen z tego roku figuruje pieczątka z tą nazwą szkoły, natomiast świadectwa z tego roku szkolnego opatrzone są nazwą Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Leżajsku. W protokole z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 05.04.1951 roku pojawia się kolejna nazwa szkoły: Państwowa Zasadnicza Szkoła Mechaniczna w Leżajsku. Ponowne przemianowanie szkoły widoczne jest już w protokole z dnia 30.01.1952 roku. Pod nazwą Zasadnicza Szkoła Metalowo-Budowlana szkoła działała krótko. Już 15.10.1952 roku pojawia się ostatnia nazwa. Brzmi ona: Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Leżajsku. [Na podstawie notatki do inwentarza, oprac. E. Hołdys-Osada, Przemyśl 1987]

Daty skrajne:

1940-1954

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Nie jest udostępniany

Ogółem jednostek archiwalnych:

43

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

43

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.17

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.17

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
przewodnik po zespole Nie