Akta gminy Siedliszcze

Sygnatura
36/37/0
Daty skrajne
1909-1954 [1955]
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

akta do 1944 r.: I. Dział Ogólno-Organizacyjny (sygn. 1-44), II. Dział Finansowo-Budżetowy (sygn. 45-91); III. Dział Gospodarki Gminnej (sygn. 91-128); IV. Dział Administracyjny - sprawy poruczone (sygn. 129-160); po 1944 r. I Dział Ogólno-Organizacyjny (sygn. 161-233), II. Dział Finansowo-Budżetowy (sygn. 234-330, 462-495); III. Dział Gospodarki Gminnej (sygn. 321-361); IV. Dział Administracji Społecznej (sygn. 362-383); IV. Dział Administracyjny - sprawy poruczone (sygn. 384-461)

Dzieje twórcy:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Siedliszcze, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Siedliszcze. Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Aleksandrowskie Towarzystwo kol.; Anusin wieś; Borowo wieś; Brzeziny kol.; Chojeniec wieś, folwark; Chojno folwark; Chojno Nowe wieś, kol.; Chojno Stare wieś; Dobromyśl wieś; Dorohucza wieś, folwark; Gliny kol.; Janowica wieś; Kamionka kol., folwark; Lipówki kol.; Majdan Zahorodyński wieś; Marynin kol.; Mogilnica wieś, kol., folwark; Oszczowskie Towarzystwo kol.; Romanówka kol.; Siedliszcze osada miejska, wieś, kol.; Stasin (Dolny) kol.; Wojciechów wieś; Wola Korybutowa wieś, kol.; Zabitek kol.

Daty skrajne:

1909-1954 [1955]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1909-1910, 1917-1955.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

495

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

495

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.8

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak