Akta gminy Dubienka

Sygnatura
36/48/0
Daty skrajne
1928-1954
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1928-1929, 1945-1946, 1950-1954 (sygn. 1-8); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 9-55); Administracyjny (sprawy poruczone), bez daty (sygn. 56-57)

Dzieje twórcy:

W okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939) Dubienka była gminą miejską. W okresie okupacji jako gmina wiejska weszła w skład powiatu hrubieszowskiego, dystrykt Lublin. Z dniem 31 grudnia 1954 r. nastąpiła likwidacja gminnych rad narodowych (gmin), w ich miejsce powołano prezydia gromadzkich rad narodowych. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Dubienka. Status prawny – administracja ogólna. W 1944 r., na podstawie ustawy z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych utworzone zostały gminne rady narodowe (art. 2.1.). Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy, na czele z wójtem) prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). 20 marca 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej dokładnie określiła działalność rad. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1943 r. w skład gminy wchodziły: Dubienka, Janostrów, Jasienica, Józefów, Kajetanówka, Krynica, Mateuszowo, Nowo-Kajetanówka, Rogatka, Skryhiczyn, Stanisławówka, Starosiele, Tursko, Uhańka.

Daty skrajne:

1928-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1928-1929, 1945-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

57

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

57

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zespół posiada inwentarz w programie Iza 4.0