Akta gminy Hulcze

Sygnatura
36/52/0
Daty skrajne
1951-1954
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

działy: Ogólno-Organizacyjny - sprawy organizacyjne (sygn. 1); sprawy osobowe - listy płatnicze z 1954 r. (sygn. 2); protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej oraz Zespołu Gminnego w Hulczu z lat 1952-1953 (sygn. 3); książka protokołów zebrań i odpraw sołtysów z 1952 r. (sygn. 4); protokoły zebrań wiejskich z lat 1952-1953 (sygn. 5); kontrole zewnętrzne z lat 1952-1953 (sygn. 6), protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej i posiedzeń Prezydium z lat 1953-1954 (sygn. 26-27); Finansowo-Budżetowy - sprawy budżetowe z lat 1951-1952 (sygn. 7); budżet na 1953 rok z lat 1952-1953 (sygn. 8); książka kasowa (sygn. 9); kontrola kasowych kwitariuszy z lat 1953-1954 (sygn. 10); księga kontroli druków ścisłego zarachowania z lat 1952-1954 (sygn. 11); rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1952-1953 (sygn. 12-14); księgi biercze podatku gruntowego z lat 1951, 1954 (sygn. 15-16); dochody obce, kontrole finansowe z lat 1951-1952 (sygn. 17); Gospodarki Gminnej - sprawy rolne z lat 1951-1953 (sygn. 18); przemysł i handel z 1953 r. (sygn. 19); Administracyjny (sprawy poruczone) - ruch ludności - statystyka, meldunki z lat 1951-1954 (sygn. 21-22); Urząd Stanu Cywilnego w Hulczu - księga urodzeń z 1951 r. (sygn. 23); Urząd Stanu Cywilnego w Hulczu - wykazy aktów sporządzonych w księdze urodzeń oraz księdze zgonów w III kwartale 1952 roku (sygn. 24); sprawy wojskowe z lat 1952-1953 (sygn. 25)

Dzieje twórcy:

W 1918 r. gmina Hulcze weszła w skład powiatu sokalskiego województwa lwowskiego. W okresie okupacji i po 1944 r. miejscowość Hulcze weszła w skład gminy Waręż powiatu hrubieszowskiego. W 1951 r. w wyniku „wymiany odcinków granicznych” nad Bugiem i w Bieszczadach, oraz likwidacji gminy Waręż, utworzona została gmina Hulcze w powiecie hrubieszowskim, która funkcjonowała do 1954 r. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Hulcze. Status prawny – administracja ogólna. W 1944 r., na podstawie ustawy z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych utworzone zostały gminne rady narodowe (art. 2.1.). Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy, na czele z wójtem) prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). 20 marca 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej dokładnie określiła działalność rad. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1951 r. w skład gminy weszły: Chochłów, Dłużniów, Horodyszcze, Hulcze, Kościaszyn, Leszczków, Liski, Liwcze, Łubów, Marysin kol., Polanka, Przewodów, Rusin, Winniki, Żniatyn.

Daty skrajne:

1951-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak