Księgi sądu ziemskiego w Bydgoszczy

Sygnatura
53/1/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki.

Dzieje twórcy:

Sąd ziemski w Bydgoszczy był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne. W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.

Daty skrajne:

1524 - 1767

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1524-1525, 1527-1531, 1534-1539, 1541-1543, 1545-1547, 1551-1551, 1572-1572, 1575-1575, 1578-1580, 1582-1584, 1592-1623, 1629-1629, 1631-1631, 1633-1636, 1643-1644, 1646-1646, 1650-1650, 1663-1664, 1682-1682, 1693-1693, 1727-1728, 1731-1732, 1736-1737, 1743-1748, 1750-1751, 1755-1767.

Nazwa dawna:

Księgi ziemskie bydgoskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

13

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

13

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.9

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz opublikowany Tak 13 j.a. (sygn.: 1-13), patrz też system informatyczny
indeks geograficzny Nie Repertorium, czyli indeks geograficzny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.
indeks osobowy Nie Repertorium, czyli indeks imienny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.

W zespole zmikrofilmowano 13 j.a. o sygn.: Z.1 (nr 0 152173, 0 32709), Z.2 (nr 0 152174), Z.3 (nr 0 152176), Z.4 (nr 53 84660), Z.5 (nr 0 84661), Z.6- Z.8 (nr 53 84662-84664), Z.9 (nr 0 32708), Z.10 (nr 0 152175), Z.11-Z.13 (nr 0 32710-32712) oraz inwentarz książkowy (nr 53 84665)