Księgi sądu ziemskiego w Kaliszu

Sygnatura
53/4/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
88375

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, plenipotencje, inkwizycje, regestra. W zespole wyodrębniono szczątek: 53/ 4/1 Księgi wieców kaliskich z lat 1543-1577.

Dzieje twórcy:

Sąd ziemski w Kaliszu był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne. W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.

Daty skrajne:

1401 - 1793

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1401-1697, 1703-1791, 1793-1793.

Nazwa dawna:

Księgi ziemskie kaliskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

219

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

218

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

19.81

Ogółem opracowanych metrów bieżących

19.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz opublikowany Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 218 j. a. o sygn.: Z. 1-Z. 218 (nr 53: 85297-85514) oraz inwentarz książkowy (nr 53 85515) oraz dopełnienia do 32 sygnatur: Z.21 (nr O 150278), Z.22-Z.23 (nr O: 150275-150276), Z.25 (nr O 150279), Z.26 (nr O 150277), Z.27-Z.30 (nr O: 150280-150283), Z.32 (nr O 150284), Z.34 (nr O 150290), Z.35-Z.38 (nr O: 150286-150289), Z.40-Z.48 (nr O: 150291-150299), Z.103-Z.110 (nr O: 150300-150307). Zdigitalizowano j.a. o sygn. : 1-54, 56-80, 102-218