Księgi sądu ziemskiego w Koninie

Sygnatura
53/6/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
3836

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, pozwy, ekstrakty, inkwizycje

Dzieje twórcy:

Sąd ziemski w Koninie był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne. W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.

Daty skrajne:

1394-1791

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1394-1791.

Nazwa dawna:

Księgi ziemskie konińskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

76

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

76

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.75

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.75

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz opublikowany Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 76 j. a. o sygn.: Z. 1-Z. 5 (nr 0: 152153-152157), Z. 6- Z. 76 (nr 53: 85516-85586) oraz inwentarz książkowy (nr 53 85587)