Księgi sądu ziemskiego w Kościanie

Sygnatura
53/7/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
2894

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, manifestacje, oblaty, ekstrakty.

Dzieje twórcy:

Sąd ziemski w Kościanie był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne. W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.

Daty skrajne:

1391-1791

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1391-1791.

Nazwa dawna:

Księgi ziemskie kościańskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

167

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

167

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

16.05

Ogółem opracowanych metrów bieżących

16.05

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz opublikowany Tak patrz też system informatyczny (sygn. 1-8, 10-35, 37-169)

W zespole zmikrofilmowano 169 j. a. o sygn.: Z.1-Z.5 (nr 53: 84840-84844), Z.6-Z.7 (nr O: 152201-152202), Z.8 ( 53 84845), Z.9 (nr O 153121), Z.10-Z.17 (nr O 152203-15221), Z.18 (nr 5384846), Z.19-Z.21 (nr O: 152212-152214), Z.22 (nr O 150228), Z.23-Z.35 (nr 53:84847-84859), Z. 36 (nr O 153127), Z.37-Z.169 (nr 53: 84860-84992) oraz inwentarz książkowy (nr 53 84993). W zespole występują sygn. 1-8, 10-35, 37-169, sygn. 9 i 36 to vacaty, ponieważ są przechowywane w Bibliotece Kórnickiej.