Księgi sądu ziemskiego w Poznaniu

Sygnatura
53/9/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
57794

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, manifestacje, oblaty, pozwy, juramenty, wyroki. W zespole wyodrębniono szczątek: 53/9/1 Księgi wieców poznańskich z lat 1553 - 1555

Dzieje twórcy:

Sąd ziemski w Poznaniu był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne. W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.

Daty skrajne:

1386-1791

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1386-1791.

Nazwa dawna:

Księgi ziemskie poznańskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

178

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

178

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

17.31

Ogółem opracowanych metrów bieżących

17.31

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie Repertorium, czyli indeks geograficzny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.
inwentarz opublikowany Tak patrz też system informatyczny (sygn. 1-59, 62-75, 77-181)
indeks osobowy Nie Repertorium, czyli indeks imienny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.

W zespole zmikrofilmowano 140 j.a. o sygn.: Z.1-Z.23 (nr 53: 85837-85859), Z.28 (nr 53 85860), Z.48-Z.50 (nr 53: 85861-85863), Z.52-Z.59 (nr 53: 85864-85871), Z.62-Z.75 (nr 53: 85872-85885), Z.90-Z.180 (nr 53: 85886-85976) i inwent. 9 (nr 53 85977), oraz dopełnienia do 60 sygnatur: Z.2-Z.15 (nr O: 150024-150037), Z.16-Z.23 (nr O: 150037-150046), Z.24 (nr O 152281), Z.25 (nr O 152275), Z.26-Z.32 (nr O: 152240-152246), Z.33 (nr O 152248), Z.34 (nr O 152247), Z.35-Z.47 (nr O: 152249-152261), Z.51 (nr O 152276), Z.77-Z.89 (nr O: 152262-152274) 3 j.a. o sygnaturach 60, 61 i 76, z lat 1700-1703, 1725-1728 i 1660 roku, zaginęły przed 1945 r. W systemie informatycznym Archiwum Państwowego w Poznaniu oznaczone są jako vacaty. sygn. 1-59, 62-75, 77-181