Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Bydgoszczy

Sygnatura
53/12/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry, plenipotencje, dissoluta, cywilia (dla mieszczan), ekstrakty.

Dzieje twórcy:

Sąd grodzki ukształtował się pod koniec XIV w. i w odniesieniu do szlachty objął swymi kompetencjami sprawy karne z tzw. 4 artykułów grodzkich (podpalenie, napad na dom szlachcica, rabunek na drodze publicznej, gwałt). Z czasem jego kompetencje zmieniały się i obejmowały również pozostałe sprawy karne, a także sprawy o ziemię i o sumy pieniężne. Sąd ten przejął także prawo apelacji od sądów miejskich. Obok sądu grodzkiego rozwinął się urząd grodzki, gdzie prowadzono księgi sądowe. Urząd był otwarty dla wpisów spraw niespornych codziennie, a księgi miały walor tzw. wiary publicznej.

Daty skrajne:

1504 - 1772

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1504-1772.

Nazwa dawna:

Księgi grodzkie bydgoskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

139

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

139

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.17

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.17

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz opublikowany Tak patrz też system informatyczny
indeks rzeczowy Nie Kartoteka kwerendy do dziejów wsi
indeks geograficzny Nie Repertorium, czyli indeks geograficzny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.
indeks osobowy Nie Repertorium, czyli indeks imienny dla niektórych ksiąg, wykonany przez Lekszyckiego, kon. XIX w.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 136 j.a. o sygn.: Gr.1-Gr.2 (nr O: 152160-152161), Gr.3-Gr.4 (nr O: 152177-152178), Gr.5-Gr.13 (nr O: 152162-152170), Gr.14-Gr.16 (nr O: 152181-152183), Gr.17-Gr.18 (nr O: 152179-152180), Gr.19-Gr.20 (nr O: 152185-152186), Gr.21 (nr O 152184), Gr.22-Gr.31 (nr O: 153343-153352), Gr.32 (nr 53 82851), Gr.33 (nr O: 153367), Gr.34-Gr.41 (nr O: 153353-153360), Gr.42-Gr.43 (nr O: 153368-153369), Gr.44-Gr.49 (nr O: 153361-153366), Gr.50 (nr O 153370), Gr.51 (nr O 155296), Gr.52-Gr.61 (nr O:153372-153381), Gr.62 (nr O 153384), Gr.63-Gr.64 (nr 53: 82852-82853), Gr.65-Gr.72 (nr O: 155298-155305), Gr.73-Gr.74 (nr O: 153382-153383), Gr.75-Gr.76 (nr O: 155306-155307), Gr.77-Gr.84 (nr O: 153385-153392), Gr.85 (nr O 152393), Gr.86-Gr.91 (nr O:153394-153399), Gr.92-Gr.96 (nr O: 155308-155312), Gr.97-Gr.98 (nr O: 32700-32701), Gr.99-Gr.106 (nr O: 155313-155320), Gr.107 (nr O 32702), Gr.108-Gr.128 (nr O: 155321-155341), Gr.129-Gr.136 (nr 53: 82854-82861) oraz inwentarz. 12 (53 82862)