Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Gnieźnie

Sygnatura
53/13/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
73975

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, dissoluta, plenipotencje, ciwilia (dla mieszczan).

Dzieje twórcy:

Sąd grodzki ukształtował się pod koniec XIV w. i w odniesieniu do szlachty objął swymi kompetencjami sprawy karne z tzw. 4 artykułów grodzkich (podpalenie, napad na dom szlachcica, rabunek na drodze publicznej, gwałt). Z czasem jego kompetencje zmieniały się i obejmowały również pozostałe sprawy karne, a także sprawy o ziemię i o sumy pieniężne. Sąd ten przejął także prawo apelacji od sądów miejskich. Obok sądu grodzkiego rozwinął się urząd grodzki, gdzie prowadzono księgi sądowe. Urząd był otwarty dla wpisów spraw niespornych codziennie, a księgi miały walor tzw. wiary publicznej.

Daty skrajne:

1447-1793

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1447-1793.

Nazwa dawna:

Księgi grodzkie gnieźnieńskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

302

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

301

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

31.52

Ogółem opracowanych metrów bieżących

31.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie Kartoteka kwerendy do dziejów wsi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz opublikowany Tak patrz też system informatyczny (sygn. 1-76, 79-303)

W zespole zmikrofilmowano 302 j. a. o sygn.: Gr. 1-Gr. 227 (nr 53: 84994-85220), Gr. 229-Gr. 303 (nr 53:85222-84294) oraz inwentarz książkowy (nr 53 85296); W zespole występują sygn. 1-76, 79-303, sygn. 77 i 78 to vacaty, ponieważ znajdują się w Bibliotece Kórnickiej.