Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Inowrocławiu

Sygnatura
53/14/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, relacje-producta, juramenta, cywilia (dla mieszczan), dissoluta.

Dzieje twórcy:

Sąd grodzki ukształtował się pod koniec XIV w. i w odniesieniu do szlachty objął swymi kompetencjami sprawy karne z tzw. 4 artykułów grodzkich (podpalenie, napad na dom szlachcica, rabunek na drodze publicznej, gwałt). Z czasem jego kompetencje zmieniały się i obejmowały również pozostałe sprawy karne, a także sprawy o ziemię i o sumy pieniężne. Sąd ten przejął także prawo apelacji od sądów miejskich. Obok sądu grodzkiego rozwinął się urząd grodzki, gdzie prowadzono księgi sądowe. Urząd był otwarty dla wpisów spraw niespornych codziennie, a księgi miały walor tzw. wiary publicznej.

Daty skrajne:

1574-1773

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1574-1773.

Nazwa dawna:

Księgi grodzkie inowrocławskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

146

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

145

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.4

Ogółem opracowanych metrów bieżących

11.39

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie Kartoteka kwerendy do dziejów wsi
inwentarz opublikowany Tak patrz też system informatyczny (sygn. 1-82, 84-146)
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 143 j.a. o sygn.: Gr.1- Gr.82 (nr 53: 84127-84208), 84-144 (nr 53: 84209-8469) oraz Inwentarz 14 (nr 53 84270) Sygnatura: Inowrocław Gr. 83 to tzw. numer pusty. sygn. 1-82, 84-147