Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Koninie

Sygnatura
53/17/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, plenipotencje, dissoluta.

Dzieje twórcy:

Sąd grodzki ukształtował się pod koniec XIV w. i w odniesieniu do szlachty objął swymi kompetencjami sprawy karne z tzw. 4 artykułów grodzkich (podpalenie, napad na dom szlachcica, rabunek na drodze publicznej, gwałt). Z czasem jego kompetencje zmieniały się i obejmowały również pozostałe sprawy karne, a także sprawy o ziemię i o sumy pieniężne. Sąd ten przejął także prawo apelacji od sądów miejskich. Obok sądu grodzkiego rozwinął się urząd grodzki, gdzie prowadzono księgi sądowe. Urząd był otwarty dla wpisów spraw niespornych codziennie, a księgi miały walor tzw. wiary publicznej.

Daty skrajne:

1461 - 1793

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1461-1793.

Nazwa dawna:

Księgi grodzkie konińskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

170

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

170

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

18.33

Ogółem opracowanych metrów bieżących

18.33

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie Kartoteka kwerendy do dziejów wsi
inwentarz opublikowany Tak system informatyczny

W zespole zdigitalizowano (skany) 165 j. a. o sygn.: Gr.1-Gr.3 (nr 53: 83824-83826), Gr.5-Gr.13 (nr 53: 83828-83836), Gr.15-Gr.16 (nr 53: 83837-83838), Gr.21 (nr 53 83839), Gr.23-Gr.171 (nr 53: 83840-83988), inwent.17 (nr 53 83989) oraz zmikrofilmowano165 j. a. o sygn.: Gr.1 (nr O 152949), Gr.2 (nr O 152952), Gr.3 (nr O 152950), Gr.4 (nr O 153129) Gr.5 (nr O 152951), Gr.6-Gr.47 (nr O: 152953-152994), Gr.49-Gr.56 (nr O: 152995-153002), Gr.57-Gr.59 (nr O: 153005-153007), Gr.60 (nr O 153009), Gr.61 (nr O 153019), Gr.62 (nr O 153032), Gr.63-Gr.64 (nr O: 153003-153004), Gr.65-Gr.66 (nr O: 153033-153034) Gr.67 (nr O 153008), Gr.68 (nr O 153035), Gr.69-Gr.77 (nr O: 153010-153018), Gr.78-Gr.88 (nr O: 153020-153030), Gr.89 (nr O 153131), Gr.90 (nr O 153108), Gr.91-Gr.128 (nr O: 153036-153073), Gr.129 (nr O 153074), Gr.130 (nr O 153074), Gr.131-Gr.162 (nr O: 153076- 153107), Gr.163 (nr O 153111), Gr.164-Gr.165 (nr O: 153109-153110), Gr.166 (nr O 153112). W Bibliotece Kórnickiej przechowywana księga inskrypcji i dekretów sygn. Gr. 97 - BK 785.