Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Pyzdrach

Sygnatura
53/21/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw, plenipotencje, dissoluta.

Dzieje twórcy:

Sąd grodzki ukształtował się pod koniec XIV w. i w odniesieniu do szlachty objął swymi kompetencjami sprawy karne z tzw. 4 artykułów grodzkich (podpalenie, napad na dom szlachcica, rabunek na drodze publicznej, gwałt). Z czasem jego kompetencje zmieniały się i obejmowały również pozostałe sprawy karne, a także sprawy o ziemię i o sumy pieniężne. Sąd ten przejął także prawo apelacji od sądów miejskich. Obok sądu grodzkiego rozwinął się urząd grodzki, gdzie prowadzono księgi sądowe. Urząd był otwarty dla wpisów spraw niespornych codziennie, a księgi miały walor tzw. wiary publicznej.

Daty skrajne:

1461-1793

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1461-1793.

Nazwa dawna:

Księgi grodzkie pyzdrskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

123

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

120

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.59

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.55

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz opublikowany Tak patrz też system informatyczny
indeks rzeczowy Nie Kartoteka kwerendy do dziejów wsi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

W zespole zmikrofilmowano 120 j.a. o sygn.: Gr.1 (nr 53 83828), Gr.2 (nr 53 83734), Gr.3 (nr 53 83819), Gr.4 (nr 53 83735), Gr.5-Gr.6 (nr 53: 83820-83821), Gr.7-Gr.8 (nr 53: 83736-83737), Gr.9 (nr 53 83821), Gr.10- Gr.13 (nr O: 152334-152337),Gr.23-GR.46 (nr O: 150198-150221), Gr.47-Gr.112 (nr 53: 83746-83811), Gr.113-Gr.115 (nr O: 28042-28044), Gr.116-Gr.120 (nr 53: 83812-83816) oraz inwentarz książkowy (nr 53 83823)