Królewski Sąd Obwodowy w Rybniku

Sygnatura
18/119/0
Liczba serii
132
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1581-1876] 1877-1922 [1923-2006]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1581-1876, 1877-1922, 1923-2006.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Das Königliche Amtsgericht zu Rybnik

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8082

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

150.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie