Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Bieruniu Nowym

Sygnatura
12/3120/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi urodzeń, ślubów i zgonów Żydów z Imielina, księga urodzeń i zgonów Żydów z Kopciowic

Dzieje twórcy:

Wzrost gospodarki w połowie XIX w. na terenie Górnego Śląska spowodował dość znaczne liczebnie osadnictwo żydowskie. Wraz z uzyskaniem w 1812 r. przez ludność żydowską w Prusach równouprawnienia, została zalegalizowana gmina wyznania mojżeszowego w Bieruniu Starym. Obejmowała ona zachodnią część ówczesnego powiatu pszczyńskiego. Do gminy starobieruńskiej w 1840 r. należało 254 Żydów z okolicznych wsi: z Bojszów - 8, Chełma Wielkiego i Małego - 20, Cielmic -3, Dziećkowic - 31, Imielina 25, Jedliny - 2, Kopciowic - 10, Koszowów - 29, Krasowów - 5, Lędzin - 37, Porombka - 8, Urbanowic - 3, Wesołej - 10, Zabrzega - 63. Do połowy XIX w. (do czasu założenia własnego kahału) także Żydzi mieszkający w Mysłowicach należeli do gminy bieruńskiej. Od poł. XIX w. liczba Żydów ulegała stałemu zmiejszaniu się.

Daty skrajne:

1847-1874

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1847-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 5 j.a.

poprzedni numer zespołu 17/67 w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Pszczynie