Akta gminy Lipnik

Sygnatura
13/20/0
Daty skrajne
1783-1925
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Urząd Gminny w Lipniku 1. Protokoły zwierzchności i protokoły sądowe: protokoły posiedzeń Rady Gminnej, uchwały zwierzchności gminy Lipnik, z lat 1783-1925, sygn. 1-10 2. Korespondencja: korespondencja w sprawach administracyjnych, gospodarczych, majątkowych i ludności gminy Lipnik, z lat 1885-1925, sygn. 11-140 3. Księga katastralna Cyrkułu Myślenickiego Dominium Lipnik Wieś Lipnik, z lat 1787-1788, sygn. 141 4. Księgi meldunkowe, z lat 1856-1925, sygn. 142-149 5. Protokoły, z lat 1883-1925, sygn. 150-215 6. Nabytek z 2019 r. z lat 1890-1900 (sygn. 217, 218) spis ludności

Dzieje twórcy:

Do 1848 r. miejscowa władza sądownicza i administracyjna należała do tzw. Dominiów podzielonych na gromady włościańskie. Każdy właściciel majętności ziemskiej posiadał władzę sądową i policyjną w obrębie swojego terytorium. Wieś Lipnik wchodząca w skład dóbr kameralnych była położona w dominium lipnickim. Pod koniec XVIII w. Na czele wsi Lipnik stał wójt i 6 przysiężnych, a kancelarię prowadził pisarz gromadzki. Po roku 1848 dominium jako jednostka administracyjna zostało rozbite, a w jego miejsce powstała gmina katastralna. Nadzór nad gminą został rozdzielony między władze rządowe a wyższe władze samorządowe, czyli na własny i poruczony zakres działania. Własny zakres działania był zakresem samorządowym i obejmował wszystko co bezpośrednio dotyczyło interesu gminy i mogło być załatwione w jej granicach. Natomiast poruczony zakres działania obejmował współdziałania gminy w sprawach ogólnej administracji państwowej. Krajowa ustawa gminna z dnia 12.12.1866r. (Dz. U. Kr. Nr 19 r. 1866) wprowadziła zasadę swobody wyboru władzy uchwalającej i nadzorującej tj. Rady Gminnej i Zwierzchności Gminnej. Po odzyskaniu niepodległości wydano szereg ustaw gminnych regulujących sposób sprawowania władzy w gminach. Jedna z ważniejszych to ustawa polska z dnia 26.07.1919 r. (Dz. U. Nr 67 r. 1919). Częściowo zachowano dawne przepisy dotyczące Rady Gminnej i Zwierzchności Gminnej. Natomiast zmieniono i ulepszono tryb postępowania przy wyborach do rady gminnej oraz uściślono własny i poruczony zakres działania gminy. Z chwilą włączenia gminy Lipnik do terytorium miasta Białej w 1925 r. , nastąpiła likwidacja gminy. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Zofia Rączka, Bielsko-Biała, 1957]

Daty skrajne:

1783-1925

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1783-1925.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

217

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

215

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

12.04

Ogółem opracowanych metrów bieżących

11.95

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 2 j.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 215 j.

KM 14.06.1988, 0014-4