Włóczki Wełny Trójkąt w Kole Spółka Akcyjna Biała k/Bielska

Sygnatura
13/122/0
Daty skrajne
1932-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja i administracja firmy: wyciąg z rejestru handlowego, statuty, księga protokołów Rady Nadzorczej, akta notarialne, akta sprawozdań rocznych, walne zgromadzenia akcjonariuszy, karta przemysłowa, z lat 1932-1939, sygn. 1-7 2. Sprawy finansowe i inwentarz: bilanse, inwentury, z lat 1936-1942, sygn. 8-15 3. Umowy, podatki, ubezpieczenia, zbyt: umowy z elektrownią, polisy ubezpieczeniowe, sprawy podatkowe, znaki towarowe, sprawy handlowe, z lat 1932-1944, sygn. 16-21

Dzieje twórcy:

W roku 1932 powstała w Bielsku firma pod nazwą "Włóczki Wełny Trójkąt w Kole, Spółka Akcyjna". Przedmiot przedsiębiorstwa stanowiło prowadzenie fabryki włóczki i wełny oraz handel tymi wyrobami. Działalność normował statut oraz przepis o spółkach akcyjnych z dnia 22 marca 1928 r. /Dz.U.Nr 39, poz.383/. Założycielami Spółki, która nabyła dział produkcji włóczki i wełny od Spółki Akcyjnej G.G.Schun w Sosnowcu, byli: Włodzimierz Schön, Litman Schickman, Ryszard Krieger, Mendel vel Maks Menkes, Anczel vel Adolf Hamburger, Stanisław Repeta, Henryk Fajerman i Albin Vockrodt. Władzami Spółki, jak wynika ze statutu z 1935 i 1939 r., były: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Rada Nadzorcza. Prowadzenie interesów należało do Zarządu składającego się z 3 osób. Zarząd ten zastępował Spółkę wobec władz i osób. Dyrektorem zarządzającym był Włodzimierz Schön i Stanisław Repeta. Przedstawicielstwa firmy znajdowały się w Krakowie, Lwowie, Łodzi ,Sosnowcu, Warszawie, Zakopanem i Żywcu. Kapitał akcyjny Spółki wynosił 500.000 zł podzielonych na 500 akcji po 1.000 zł na okaziciela. Firma należała do Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim. Siedzibą firmy była Biała Krakowska. W okresie okupacji firma znajdowała się pod zarządem państwowym nosząc wówczas nazwę "Woll und Striekgarn AG unter komisarischer Leitung /Wełny i włóczki S.A. pod Komisarycznym Zarządem/. Po wojnie w 1945 r. powstały na terenie byłej fabryki Tugendhata i Spółki, Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Ludwika Gawlika w Bielsku-Białej. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Maria Kocych-Imielska, Bielsko-Biała, 1960]

Daty skrajne:

1932-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1932-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 09.05.1974, 0014-12