Leopold Vogt - Farbiarnia w Wapienicy

Sygnatura
13/279/0
Daty skrajne
1936-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Oszacowania maszyn, bilans zamknięcia rachunkowego, z lat 1936-1944, sygn. 1-3

Dzieje twórcy:

Firma została założona 1 kwietnia 1886 roku początkowo jako firma handlowa przez kupca Leopolda Vogta i fabrykanta Adolfa Vogta. W dniu 15 listopada 1916 r. kolejnymi wspólnikami zostają Emilia Vogt i Otto Vogt z zawodu farbiarz. Z dniem 2 grudnia 1936 roku następuje zmiana nazwy firmy na: Leopold Vogt, właściciele O. i E. Vogt Farbiarnia Wapienica. W czasie II wojny światowej Fabryka nosiła nazwę Leopold Vogt Farberei Lobnitz. Po II wojnie światowej zarządzeniem nr 121( Nr I Org.5780/45) Ministra Przemysłu z dnia 12 czerwca 1945 r. powstaje Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego Okręgu Śląskiego w Bielsku, które zrzesza i obejmuje zarządem państwowym dawne prywatne fabryki sukna, w tej liczbie również dawną Fabrykę Sukna Mehlo-Kramer w Wapienicy, która wtedy była już wyłączną własnością Kramerów. Weszła ona w skład Zjednoczenia jako Zakład Nr 44. Na podstawie zarządzenia Nr 134 Generalnego Dyrektora Centralnego zarządu Przemysłu Włókienniczego w Łodzi z dnia 18 grudnia 1947 r. Zjednoczenie przeszło z dniem 1 stycznia 1948 r. w stan likwidacji, a podległe mu zakłady zostały połączone w jedno przedsiębiorstwo o nazwie : Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego r 14 w Bielsku. W nowej strukturze Zakład Nr 44 został Oddziałem dawnej Fabryki Sukna Kramer i Synowie (w Zjednoczeniu Zakład Nr 17) przemianowanej na Zakład Y i z dniem 1 stycznia 1951 r. został wraz z zakładem macierzystym częścią nowopowstałego Zakładu Przemysłu Wełnianego im. J. Kluski w Bielsku-Białej [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała 1967 oraz uzupełnienia notatki informacyjnej, oprac.G.Sokół-Szołtysek, Bielsko-Biała 2009]

Daty skrajne:

1936-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1936-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Farberei Leopold Vogt Lobnitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak