Bielsko - Bialskie Robotnicze Stowarzyszenie Oświatowe "Harmonia"

Sygnatura
13/303/0
Daty skrajne
1868, 1871-1872
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Bielsko- Bialskie Robotnicze Stowarzyszenie Oświatowe "Harmonia": imienny wykaz członków stowarzyszenia "Harmonia", księga kasowa składek, z lat 1868-1872, sygn. 1-3

Dzieje twórcy:

Bielsko-Bialskie Robotnicze Stowarzyszenie "Harmonia" utworzone zostało na początku kwietnia 1868 r. i skupiło w pierwszym okresie swego istnienia 160 osób, w tym, m.in.: 69 sukienników, 12 ślusarzy, 8 krawców, 8 stolarzy, 5 introligatorów i innych. Kierownictwo stowarzyszenia, dla nadania większego znaczenia, podejmowało próby przekształcenia w stowarzyszenie oświatowe i samopomocowe. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Daty skrajne:

1868, 1871-1872

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1868-1868, 1871-1872.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bielitz - Bialer Arbeiter Bildungs - Verein "Harmonie"

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.03

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 3 j.