Biuro Organizacji Rachunkowości Delegatura w Bielsku

Sygnatura
13/306/0
Daty skrajne
1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Biuro Organizacji Rachunkowości Delegatura w Bielsku: miesięczne sprawozdania z pracy, wykonanie planu pracy, sprawozdanie z opiekuństwa terenowego, zestawienie wizytowanych przedsiębiorstw, z 1951 r., sygn. 1-4

Dzieje twórcy:

Biuro Organizacji Rachunkowości Delegatura w Bielsku powstało na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13.03.1948 r. Delegatura w Bielsku podlegała Ekspozyturze w Katowicach, natomiast Centrala Biura mieściła się w Warszawie. Wśród podstawowych zadań Biura był: nadzór, koordynacja i instruktaż w zakresie prac związanych ze sporządzeniem zamknięć rachunkowych w przedsiębiorstwach państwowych i spółdzielczych. Zadania te realizowane były poprzez opiekę branżową i terenową, która przejawiała się, m.in.: ścisłą współpracą Biura z jednostkami naczelnymi, współudziałem w opracowywaniu merytorycznych i organizacyjnych pomocy w zakresie księgowości oraz kontrola ich realizacji. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Daty skrajne:

1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie 4 j.