Państwowe Gimnazjum Przemysłu Wełnianego Warsztaty Szkolne w Bielsku

Sygnatura
13/313/0
Daty skrajne
1946-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Państwowe Gimnazjum Przemysłu Wełnianego Warsztaty Szkolne w Bielsku: Z dziejów Technikum Włókienniczego w Bielsku-Białej, protokoły posiedzeń i konferencji pedagogicznych, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, ogłoszenia szkolne, sprawozdania z działalności Gimnazjum, z lat 1946-1956, sygn. 1-5

Dzieje twórcy:

Państwowe Gimnazjum Przemysłu Wełnianego Warsztaty Szkolne w Bielsku założono w lipcu 1946 r. z inicjatywy Bielskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Lenko" na podstawie zarządzenia Departamentu Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu z dnia 12.10.1946 r. Od początku roku szkolnego1946/47 szkoła nosiła nazwę Szkoła Przemysłowa firmy "Lenko" w Bielsku. Od roku szkolnego 1948/49 szkołę przemianowano na Gimnazjum Przemysłowe Państwowych Zakładów Przemysłu Włókienniczego w Bielsku. Od 01.07.1950 r. nazwa szkoły zmieniła się ponownie na Państwowe Gimnazjum Przemysłu Włókienniczego w Bielsku. Do czasu decentralizacji Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Warszawie - Dział Szkolenia Zawodowego szkoła podlegała Departamentowi Szkolenia Zawodowego w Warszawie. Od 01.01.1950 r. szkoła podlegała wyłącznie Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego w Warszawie, powstałemu w lipcu 1949 r. oraz jego terenowej Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Katowicach. Od 01.07.1950 r. podlegała Centralnemu Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego w Łodzi. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Daty skrajne:

1946-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 5 j.