Spółka Akcyjna dla Destylacji Win w Białej

Sygnatura
13/314/0
Daty skrajne
[1927-1932] 1932-1937
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły weryfikacyjne fabryki i gorzelni zawierające protokoły z kontroli Izby Skarbowej oraz informacje sporządzane na potrzeby kontroli : opisy fabryki, odpis z rejestru handlowego, spisy wyposażenia i urządzeń, rysunki i opisy działania maszyn, wykazy produkowanych wyrobów, protokoły przemiaru beczek i pomiaru zbiorników, spisy plomb na aparatach gorzelni; zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Białej aprobujące przydatność lokali przy ul. 11-go listopada na składy i stolarnię dla Spółki, z lat [1927-1932] 1932-1937, sygn. 1-6

Dzieje twórcy:

W 1849 roku kupiec Jakob Gross założył na granicy Białej i Lipnika fabrykę spirytusu, która z czasem stała się największą firmą tej branży w okolicy. Firma działała pod nazwą: Jacób Gross w Białej. Po śmierci Jakoba w 1901 roku właścicielem rozbudowanej już firmy został jego syn Arnold Gross. Zabudowania firmy mieściły się przy pl. Kościelnym 17 i ul. Głównej 54. W tym czasie w fabryce działały dwie maszyny parowe o mocy 25 KM, rafineria była w stanie przetworzyć do 40 tysięcy hektolitrów spirytusu, a wytwórnia likierów produkowała metodą zapożyczoną z Francji doskonałe gatunki trunków, które zdobywały liczne nagrody na wystawach przemysłowych. Korzystano z surowców sprowadzanych z Galicji i ze Śląska, a wyroby znajdowały rynki zbytu w Galicji, na Śląsku, Morawach, Węgrzech, a likiery również we Francji. Poważną reorganizację zakładu przyniósł dopiero rok 1932. Wtedy to na mocy nowoprzyjętego statutu objętego aktem notarialnym z grudnia 1931r. firma z dniem 31 marca 1932 r. przekształciła się w spółkę, przyjmując nazwę: Spółka Akcyjna dla Destylacji Win w Białej. Członkami Zarządu Spółki zostają: Lionello Stock, Oskar Sienkiewicz, Henryk Neiger, Dr Józef Traubner i Wiktor Morpurgo. Spółka zajmowała się nabywaniem i przerobem wina celem uzyskania destylatu winnego określonego nazwą „Brandy” oraz wszelkiego rodzaju likierów, wódek, napojów oraz wszelkich substancji do ich produkcji, wytwarzaniem i sprzedażą odpowiednich do nich opakowań oraz transportem i sprzedażą swoich wyrobów. Spółka mieściła się w dotychczasowych obiektach, a od 1933 r. pozyskała dodatkowy lokal przy ul. 11-go listopada. Sztandarowymi wyrobami Spółki były koniaki „Stock-Medicinal”, wina „Vermouth”, likiery i rum. Pod koniec II wojny światowej grupa operacyjna nowopowstałego (styczeń 1945 r.) Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów zabezpieczyła zabudowania Spółki. Następnie zakład został przekazany Tymczasowemu Zarządowi Państwowemu na Województwo Krakowskie, a później Delegaturze Państwowego Monopolu Spirytusowego Dyrekcji w Krakowie . W II połowie1946 roku Spółka Akcyjna dla Destylacji Win w Białej została połączona z fabryką Jerzego Jenknera i jako Oddział w Białej stała się częścią nowoutworzonego przedsiębiorstwa pod nazwą: Wytwórnia Wódek Gatunkowych Państwowego Monopolu Spirytusowego w Bielsku z Oddziałem w Białej.

Daty skrajne:

[1927-1932] 1932-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Jacób Gross w Białej

Daty:

1927-1932, 1932-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 16.12.2011, 0010-8/11