Kasa Stefczyka w Stryszowie

Sygnatura
13/459/0
Daty skrajne
1908-1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne z lat 1909 - 1948 /sygn.232 - 240/ karta rejestracyjna Kasy, protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Kasy, protokoły komisji rewizyjnej Rady Nadzorczej, sprawozdanie z rewizji Kasy, korespondencja w sprawach organizacyjnych 2. Sprawy osobowe z lat 1908 - 1948 /sygn. 241 - 247/ rejestr członków Kasy, deklaracje i spisy członków Kasy, wykazy zgłoszeń o przyjęcie na członka Kasy 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1909 - 1949 /sygn. 248 - 282/ księgi udziałów i pożyczek, księga wkładek oszczędnościowych, księgi pożyczek, terminatka do ksiąg pożyczek, indeks poręczycieli, księga dłużników i skrypta dłużne, bilans surowy, inwentarze wkładów, udziałów i pożyczek, dziennik główna, dzienniki kasowe, księgi różnych rachunków 4. Sprawy administracyjne z lat 1909 - 1937, 1943 - 1945 /sygn. 283, 284/ protokół podawczy i terminatka

Dzieje twórcy:

W 1890 r. w Czernichowie pod Krakowem dr Franciszek Stefczyk założył pierwszą w Małopolsce Spółkę Oszczędnościowo – Pożyczkową dla ludności włościańskiej opartą na nieograniczonej poręce członków oraz niskich udziałach. W 1899 r. we Lwowie, z inicjatywy Franciszka Stefczyka, powstało Biuro dla Spółek Oszczędności i Pożyczek przy Wydziale Krajowym Sejmu Galicyjskiego, patronujące działalności spółek. Sprawami spółki kierował Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zebranie, a jej członkami mogli zostać pełnoletni mieszkańcy miejscowości, w której spółka działała (w pierwszej kolejności samodzielni właściciele drobnych i średnich gospodarstw rolnych). W 1907 r. Sejm Krajowy we Lwowie uchwalił projekt utworzenia Centralnej Kasy Spółek Rolniczych i po zatwierdzeniu go przez władze wiedeńskie Kasa rozpoczęła swoje formalne czynności od 1 stycznia 1909 r. W 1911 r. obszar działalności spółek (nadzorowany przez Biuro Patronatu) podzielony został na 5 rejonów, wśród nich krakowski, do którego należały spółki powiatu bialskiego i wadowickiego. W okresie I wojny światowej nastąpił upadek działalności spółek i odrodzenie ich nastąpiło po roku 1924. Zmianie uległa wtedy nazwa poszczególnych Spółek odtąd nazywanych Spółdzielniami Oszczędnościowo – Pożyczkowymi, a od czerwca 1924 r. Kasami Stefczyka. W okresie okupacji niemieckiej po 1939 r. Kasy Stefczyka przerwały swą działalność na terenie włączonym do Rzeszy , działały natomiast na terenach przyłączonych do Generalnego Gubernatorstwa. Po 1945 r. Kasy Stefczyka wznowiły swą działalność na okres 3 lat ponieważ zgodnie z dekretem z 25 października 1948 r. o reformie bankowej przekształcono je w Kasy Spółdzielcze. Proces likwidacji/przekształceń Kas trwał jednak do 1950 r. Spółka Oszczędności i Pożyczek w Stryszowie powstała w 1909 r., w okresie międzywojennym Kasa Stefczyka, zlikwidowana w 1949 r. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Daty skrajne:

1908-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Spółka Oszczędności i Pożyczek w Stryszowie

Daty:

1908-1949, 1908-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

53

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

53

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 53 j.i.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 53 j.i.

K.M. - 25.11.1966, inwentarz książkowy wspólny dla grupy zespołów akt Kas Stefczyka powiatu wadowickiego