Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Białej Krakowskiej

Sygnatura
13/729/0
Daty skrajne
1945-1947
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Kierownik Powiatowego Oddziału Informacji i Propagandy w Białej Krakowskiej z lat 1945 – 1947 /sygn. 1-2/ Sprawozdania, korespondencja sekretariatu II. Akta osobowe pracowników Oddziału z roku 1945 /sygn. 3-16/ Akta osobowe pracowników Oddziału (przeważnie szczątkowe) III. Referat propagandy z lat 1945 – 1947 /sygn. 17-20/ Organizowanie imprez okolicznościowych i uroczystości, sprawy radiowęzła, kontrola propagandy w terenie IV. Referat świetlicowy z lat 1945 – 1947 /sygn. 21-22/ Organizowanie imprez świetlicowych, wykazy świetlic i sprawozdania z ich działalniości V. Referat techniczny z lat 1945 – 1946 /sygn. 23/ Zamówienia druków i ulotek, wyposażenie w sprzęt

Dzieje twórcy:

Powiatowy Oddział Informacji i Propagandy w Białej Krakowskiej, istniał w latach 1945-1947, jako organ I instancji administracji specjalnej resortu informacji i propagandy. Zasady funkcjonowania urzędu sformułowane zostały w dekrecie PKWN z 7 września 1944 r. o zakresie działania organizacji resortu Informacji i Propagandy, a ramy organizacyjne określone były w rozporządzeniu Ministra Informacji i Propagandy z 1 marca 1945 r. wydanego w porozumieniu z Ministerstwem Administracji Publicznej. Na mocy rozporządzenia utworzono organy Ministerstwa Informacji i Propagandy pierwszej i drugiej instancji. Jako organy I instancji utworzono oddziały informacji i propagandy, zaś jako organy II instancji – urzędy informacji i propagandy. Do zadań urzędów i oddziałów należało organizowanie domów kultury, klubów i świetlic, bibliotek i czytelni. Naczelnicy urzędów wraz z kierownikami oddziałów byli zobowiązani do koordynowania swojej działalności z kierownikami administracji ogólnej odpowiedniego szczebla oraz składania sprawozdań właściwym terytorialnie radom narodowym. Powiatowy Urząd Informacji i Propagandy (pod taką nazwą funkcjonował w okresie luty-czerwiec 1945) w Białej Krakowskiej rozpoczęto organizować już pod koniec lutego 1945 r. Już jako Oddział Informacji i Propagandy wykonywał swoje zadania poprzez referaty: propagandy, świetlicowy i techniczny. Bialski Oddział podporządkowany przez cały okres swojej działalności podporządkowany był Wojewódzkiemu Urzędowi Informacji i Propagandy w Krakowie. Ministerstwo Informacji i Propagandy, a także wojewódzkie urzędy oraz powiatowe oddziały informacji i propagandy zlikwidowano w oparciu o dekret z 11 kwietnia 1947 r. o zniesieniu urzędu Ministra Informacji i Propagandy oraz urzędów informacji i propagandy. Pracownicy mieli zakończyć swoją działalność 30 kwietnia 1947 r., a zadanie wykonywane przez POIiP w Białej Krakowskiej przejął Referat Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Białej Krakowskiej. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Pawła Hudzika]

Daty skrajne:

1945-1947

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1947.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 23 j.i.

K.M. AP w Katowicach 22 września 2016 r.