Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Świlczy

Sygnatura
59/1117/0
Daty skrajne
1863-1908 [1950]
Liczba serii
0
Liczba skanów
838

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1863-1908 [1950]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1863-1908, 1950-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak