Cechy miasta Poznania

Sygnatura
53/636/0
Daty skrajne
1418-2000
Liczba serii
59
Liczba skanów
21

Zawartość:

1 Cech bednarzy (Poznań) 1510-1899 26 j.a. 2 Cech bieliźniarzy i gorseciarzy (Poznań) 1946-1950 2 j.a. 3 Cech budników - kupców (Poznań) 1418-1783 7 j.a. 4 Cech chemiczny (Poznań) 1949-1949 1 j.a. 5 Cech cieśli i budowniczych (Poznań) 1728-1925 22 j.a. 6 Cech cyrulików (Poznań) 1788-1788 1 j.a. 7 Cech czapników (Poznań) 1512-1617 5 j.a. 8 Cech rzemiosł budowlanych i drzewnych (Poznań) 1902-1958 1 j.a. 9 Cech farbiarni i chemików pralni (Poznań) 1945-1945 1 j.a. 10 Cech fryzjerów (Poznań) 1945-1950 2 j.a. 11 Cech garbarzy (Poznań) 1421-1871 42 j.a. 12 Cech garncarzy (Poznań) 1500-1923 29 j.a. 13 Cech hafterzy i łuczników (Poznań) 1697-1703 3 j.a. 14 Cech introligatorów i konwisarzy (Poznań) 1558-1900 33 j.a. 15 Cech kapeluszników (Poznań) 1724-1732 1 j.a. 16 Cech kuśnierski, kapeluszniczy i czapniczy (Poznań) 1929-1945 1 j.a. 17 Cech kapelusznictwa damskiego (Poznań) 1945-1950 2 j.a. 18 Cech kapeluszników i czapników (Poznań) 1948-1950 2 j.a. 19 Cech kartowników (Poznań) 1597-1597 2 j.a. 20 Cech kołodziejów i stelmachów (Poznań) 1701-1900 20 j.a. 21 Cech kominiarzy (Poznań) 1799-1925 53 j.a. 22 Cech kowali (Poznań) 1688-1930 7 j.a. 23 Cech krawców (Poznań) 1427-1950 15 j.a. 24 Cech krawców (Poznań - Śródka) 1531-1543 4 j.a. 25 Cech krawiectwa damskiego (Poznań) 1921-1948 2 j.a. 26 Cech krawców męskich (Poznań) 1947-1948 1 j.a. 27 Cech krojowników sukna (Poznań) 1461-1763 4 j.a. 28 Cech lakierników (Poznań) 1937-1937 1 j.a. 29 Cech łaziebników (Poznań) 1639-1640 3 j.a. 30 Cech miechowników (Poznań) 1576-1578 3 j.a. 31 Cech mieczników (Poznań) 1604-1779 5 j.a. 32 Cech mielcarzy (Poznań) 1492-1739 8 j.a. 33 Cech mielcarzy - Chwaliszewo (Poznań) 1623-1623 1 j.a. 34 Cech mielcarzy Poznań - Śródka (Poznań) 1628-1628 1 j.a. 35 Cech młynarzy (Poznań) 1751-1751 2 j.a. 36 Cech murarzy i kamieniarzy (Poznań) 1711-1711 1 j.a. 37 Cech mydlarzy (Poznań) 1495-1900 34 j.a. 38 Cech perukarzy (Poznań) 1785-1802 2 j.a. 39 Cech piekarzy (Poznań) 1741-1918 10 40 Cech piwowarów (Poznań) 1513-1706 7 41 Cech postrzygaczy sukna (Poznań) 1481-1802 23 42 Cech powroźników (Poznań) 1565-1948 17 j.a. 43 Cech rybaków (Poznań) 1747-1939 8 j.a. 44 Cech rybaków - Śródka (Poznań) 1554-1554 1 j.a. 45 Cech rzemiosł włokienniczych (Poznań) 1948-1950 3 j.a. 46 Cech rzeźników (Poznań) 1418-1951 25 j.a. 47 Cech stolarzy, tokarzy, szyfterów, organistów i szklarzy (Poznań) 1601-1947 13 j.a. 48 Cech sukienników (Poznań) 1526-1714 2 j.a. 49 Cech sukienników - Śródka (Poznań) 1543-1740 2 j.a. 50 Cech szewców (Poznań) 1587-1948 49 j.a. 51 Cech szewców - Chwaliszewo (Poznań) 1700-1800 4 j.a. 52 Cech szewców - Śródka (Poznań) 1515-1814 4 j.a. 53 Cech szewców - Św. Wojciech (Poznań) 1601-1832 8 j.a. 54 Cech ślusarzy (Poznań) 1638-1806 2 j.a. 55 Cech tkaczy i dziewiarzy (Poznań) 1946-1950 2 j.a. 56 Cech złotników (Poznań) 1490-1900 34 j.a. 57 Cech łączny - Św. Wojciech (Poznań) 1601-1713 2 58 Cechy nieokreślone (Poznań) 1694-1935 5 j.a. 59 Prasa rzemieślnicza (Poznań) 1938-1939 3 j.a.

Dzieje twórcy:

W ustroju feudalnym cechy (inna nazwa: bractwa) obejmowały niemal wszystkie aspekty życia ówczesnego rzemieślnika: były organizacjami o celach religijnych, politycznych, wojskowych i towarzyskich, jednak przede wszystkim gospodarczych. Statuty cechów musiały być zatwierdzane przez radę miejską, potem także przez panującego. Do naczelnych zadań cechów należało przede wszystkim czuwanie nad jakością, organizacją oraz zbytem wyprodukowanych towarów. Cechy miały ponadto własn3e sądownictwo nad swymi członkami. Władzą ustawodawczą i kontrolującą było zebranie ogółu członków, władza wykonawcza była w ręku starszych cechu, których mianowała Rada Miejska spośród majstrów danego cechu. Najczęściej występowały cechy zwykłe, obejmujące przedstawicieli jednego zawodu, mogły też łączyć kilka. W XIX w. początkowo wprowadzono wolność uprawiania rzemiosła, jednak na mocy ustawy z 1849 r. cechy zaczęły się organizować na nowo, w roku 1898 wprowadzono przymus cechowy. Cechy utraciły przymusowy charakter na mocy ustawy przemysłowej z 1927 r.

Daty skrajne:

1418-2000

Klasyfikacja:

cechy, związki rzemieślnicze

Nazwa twórcy:

Daty:

1418-2000.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

584

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

574

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.44

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.34

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak system informartyczny

W zespole zmikrofilmowano 440 j.a. o sygn.: 8-26 (nr O: 63134-63152), 29-31 (nr O: 63153-63155), 32-55 (nr O: 63157-63180), 64-66 (nr O: 63181-63183), 68-102 (nr O: 63184-63218), 106-119 (nr O: 63219-63232), 121-133 (nr O: 63233-63245), 136-168 (nr O: 63246-63278), 170-251 (nr O: 63279-63360), 253-257 (nr O: 63361-63365), 263-269 (nr O: 63367-63373), 274-275 (nr O: 63374-63375), 281-283 (nr O: 63377-63379), 286-287 (nr O: 63380-63381), 289-333 (nr O: 63382-63426), 338-340 (nr O: 63427-63429), 343-344 (nr O: 63431-63432), 346-347 (nr O: 63433-63434), 350-363 (nr O: 63435-63448), 365-374 (nr O: 63449-63458), 376-379 (nr O: 63460-63463), 380-381 (nr O: 63465-63466), 385-398 (nr O: 63467-63480), 399-400 (nr O: 63483-63484), 405-407 (nr O: 63485-63487), 410-450 (nr O: 63488-63528), 452-454 (nr O: 63529-63531), 457-458 (nr O: 63532-63533), 461 (nr O 63534), 463 (nr O 63535), 465-468 (nr O: 63536-63539), 470 (nr O 63540), 473 (nr O 63541), 476-486 (nr O: 63542-63552), 489a (nr O 63553), 490-496 (nr O: 63554-63560), 497 (nr O 63156), 498 (nr O 63366), 499 (nr O 63376), 500 (nr O 63430), 501 (nr O 63464), 502-503 (nr O: 63481-63482), 506-508 (nr O: 63561-63563), 510-520 (nr O: 63564-64574)