Prywatne Gimnazjum Męskie Mikołaja Newskiego w Chełmie

Sygnatura
36/151/0
Daty skrajne
1909-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

księgi protokołów posiedzeń rady pedagogicznej z lat 1911-1913 (sygn. 1-2); księgi ocen gimnazjum z lat 1909-1914 (sygn. 3-7); podania uczniów o przyjęcie, bez daty (sygn. 8-9); kontrola uczniów z lat 1909-1914 (sygn. 10); księga karna uczniów z lat 1909-1914 (sygn. 11); zeszyty z lat 1909-1914 (sygn. 12); otwarcie i organizacja gminazjum z lat 1909-1910 (sygn. 13); podania o pracę nauczycieli z lat 1909-1910 (sygn. 14); dokumenty uczniów z lat 1909-1914 (sygn. 15-49); utrzymanie personelu gimnazjum z 1914 (sygn. 50); akta nauczycieli z lat 1911-1914 (sygn. 51-63); kopie rachunki za zakupione przedmioty do szkoły z lat 1911-1913 (sygn. 64)

Dzieje twórcy:

Prywatne Gimnazjum Męskie Mikołaja Newskiego w Chełmie funkcjonowało w latach 1909-1915. Siedziba szkoły mieściła się w Chełmie. Status prawny – instytucje nauki i oświaty, szkoła średnia. Była to szkoła prywatna oparta na organizacji gimnazjum państwowego. Nauczyciele pochodzili z miejscowych gimnazjów i liceów. W skład personelu wchodzili dyrektor, inspektor, wykładowcy, lekarz i sekretarz. Sprawy związane z przyjmowaniem uczniów szkoły, ich klasyfikacją i wychowaniem załatwiała rada pedagogiczna. Sprawy finansowo-gospodarcze należały do Komitetu Gospodarczego.

Daty skrajne:

1909-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1909-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

64

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

64

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak