Urząd Budownictwa Nadziemnego w Katowicach

Sygnatura
12/7/0
Daty skrajne
[1852] 1913-1922 [1926]
Liczba serii
8
Liczba skanów
0

Zawartość:

Drogi, koleje z lat 1852-1916, sygn.1-20 Policja budowlana, budownictwo przemysłowe i wodne, szkody górnicze z lat 1865-1924, sygn. 21-70 Sądy i więzienia z lat 1874-1924, sygn. 71-149 Domeny państwowe z lat 1877-1922, sygn. 150-189 Budynki policyjne i celne, służba sanitarna z lat 1887-1926, sygn. 190-221 Szkoły średnie i zawodowe z lat 1881-1923, sygn. 222-287 Szkoły ludowe, budownictwo sakralne z lat 1856-1922, sygn. 288-559 Opłaty budowlane, raporty, sprawozdania, inwentarz, biuro z lat 1864-1921, sygn. 560-577

Dzieje twórcy:

W dniu 1 sierpnia 1913 roku został w Katowicach utworzony Królewski Urząd Budownictwa Nadziemnego (Königliches Hochbauamt). Przejął on kompetencje terytorialnie takich samych urzędów działających dotychczas w Pszczynie i Bytomiu. O urzędzie bytomskim niewiele da się powiedzieć, natomiast szczegółowiej można prześledzić funkcjonowanie urzędu pszczyńskiego. Do 1874 roku istniał w Pszczynie Powiatowy rząd Budowlany (Kreisbauamt), którym kierował urzędnik z tytułem powiatowego mistrza budowlanego (Kreisbaumeister). Urząd zajmował się wznoszeniem jak i remontami obiektów państwowych lub przez państwo finansowanych, w zakresie budownictwa nadziemnego i wodnego. W 1874 roku ponumerowano powiatowe urzędy budowane na terenie opolskiego obwodu rejencyjnego min. urząd w Bytomiu otrzymał nr 1, w Pszczynie – 13, Rybniku – 15 i jako ostatni w Tarnowskich Górach nr 16.Odtąd pełna nazwa urzędu pszczyńskiego brzmiała: Kreisbauamt No 13 in Pless. Swoim zasięgiem obejmował on powiaty pszczyński i katowicki. W 1887 roku pojawił się nowa nazwa powiatowych urzędów budowlanych, mianowicie Królewska Powiatowa Inspekcja Budowlana (Königliche Kreisbauinspektion). W 1910 roku przemianowano inspekcje budowlane na urzędy budownictwa nadziemnego (Königliches Hochbauamt). W 1913 roku połączono Hochbauamt w Pszczynie z analogicznym urzędem w Bytomiu, tworząc na ich miejscu Königliches Hochbauamt w Katowicach. W 1918 roku po ustanowieniu w Niemczech republiki opuszczono w nazwach urzędów budowlanych przymiotnik „królewski”. Urząd Budownictwa Nadziemnego w Katowicach , jak i pozostałe urzędy budowlane w Rybniku i Tarnowskich Górach, których siedziby znalazły się na obszarze plebiscytowym przyznanym Polsce, działały do czerwca 1922 roku. Władze polskie w województwie śląskim zachowały instytucję urzędów budowlanych dokonując jedynie korekty ich terytorialnego zakresu działania. Kompetencje Hochbauamt w Katowicach przejął Wojewódzki Urząd Budownictwa Nadziemnego w Katowicach. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. prof.. E. Długajczyk, Katowice 1974]

Daty skrajne:

[1852] 1913-1922 [1926]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1852-1912, 1852-1912, 1913-1922, 1913-1922, 1923-1926, 1923-1926.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Hochbauamt in Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

577

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

577

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 27.03.1990, 0014-1