Powiatowy Inspektorat Szkolny w Mysłowicach

Sygnatura
12/9/0
Daty skrajne
1874-1922
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Ogólne sprawy szkolne: bieżące sprawy szkół i zarządów szkolnych w poszczególnych miejscowościach z lat 1908-1921, sygn. 1-10 Akta personalne nauczycieli z lat 1874-1922, sygn. 11-75

Dzieje twórcy:

Ścisła kontrola nad szkolnictwem podstawowym i zakładami wychowawczymi ze strony państwa na terenie Prus została wprowadzona w 1872 roku. W tym celu powołano instytucję powiatowych inspektorów szkolnych (Kreisschulinspektoren) mianowanych przez ministra wyznań i oświecenia publicznego na miejscu tzw. inspektorów miejscowych powołanych spośród duchowieństwa. Dokładna data utworzenia Powiatowego Inspektoratu Szkolnego w Mysłowicach nie jest znana. Same Mysłowice nie stanowiły powiatu (należały do powiatu katowickiego). Działalność Powiatowego Inspektoratu Szkolnego w Mysłowicach rozciągała się na część powiatu katowickiego i powiatu pszczyńskiego. [na podstawie notatki informacyjnej do inwentarza, oprac. A. Staszków, T. Kawalec, Katowice 1973]

Daty skrajne:

1874-1922

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1922, 1874-1922.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisschulinspektion Myslowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

75

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

75

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 20.10.1983, 0014-7