Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Chorzowie

Sygnatura
12/126/0
Daty skrajne
1940-1943
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy organizacyjne z lat 1940-1943, sygn. 1-2 Zarządzanie powiernicze przedsiębiorstwami z lat 1940-1943, sygn. 3-10 Opinie o właścicielach przedsiębiorstw z lat 1940-1941, sygn. 11

Dzieje twórcy:

Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach został zorganizowany na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów Rzeszy z 1 listopada 1939 roku, w celu objęcia zarządem komisarycznym wszelkiego rodzaju majątku ruchomego i nieruchomego należącego do Polaków i Żydów, jak również obywateli innych narodowości zamieszkałych na obszarze Rejencji Katowickiej. Urząd Powierniczy w Katowicach podlegał Głównemu Urzędowi Powierniczemu w Berlinie. Zwierzchnikiem Urzędu Powierniczego w Katowicach był, do chwili utworzenia w 1941 roku Prowincji Górnośląskiej, Nadprezydent Prowincji Śląskiej we Wrocławiu. Z chwilą utworzenia w Katowicach Nadprezydium obydwa urzędy połączyła unia personalna zwierzchników - Urząd Powierniczy był urzędem zespolonym z Nadprezydium. Urząd Powierniczy w Katowicach powołał kilka oddziałów zamiejscowych: w Będzinie, Bielsku, Chorzowie, Cieszynie, Lublińcu, Sosnowcu, Żywcu, Zawierciu (istniał krótko). Działalność Urzędu polegała na przejmowaniu i zarządzaniu zakładami przemysłowymi, kopalniami, hutami, przedsiębiorstwami handlowymi, warsztatami rzemieślniczymi, gruntami, domami, mieszkaniami, sprzętem, wkładami oszczędnościowymi, wierzytelnościami. Z czasem część majątku Urząd przekazał lub sprzedał obywatelom pochodzenia niemieckiego, część zwrócono dawnym właścicielom, którzy zostali objęci niemiecką listą narodowościową, większe obiekty przeszły na własność państwa i zostały wchłonięte przez niemieckie koncerny lub przeszły pod zarząd Głównego Urzędu Powierniczego Wschód. Zarząd powierniczy gruntami i nieruchomościami przejęła Spółka Gruntowa dla Prowincji Górnego Śląska. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Mgr J. Osojca, Katowice 1968]

Daty skrajne:

1940-1943

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1943.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Königshütte

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 30.12.1968, 0014-2