Okręgowy Urząd Zatrudnienia i Powiernictwa Pracy Górnego Śląska, Katowice

Sygnatura
12/129/0
Daty skrajne
[1927] 1941-1945
Liczba serii
16
Liczba skanów
0

Zawartość:

Landesarbeitsamt Schlesien /Krajowy Urząd Pracy dla Śląska/ Kontrole terenowych urzędów zatrudnienia z lat 1930-1937, sygn. 1-5 Wytyczne do trybu urzędowania urzędów zatrudnienia: w sprawach ogólnych i szczegółowych z lat 1927-1940, sygn. 6-21 Roboty publiczne podjęte przez urzędy zatrudnienia: dokumentacja robót z lat 1930-1941, sygn. 22-554 Spłaty pożyczek na roboty publiczne z lat 1932-1941, sygn. 555-559 Taryfy płac z lat 1934-1941, sygn. 560-570 Gauarbeitsamt Oberschlesien /Okręgowy Urząd Pracy dla Górnego Śląska/ Wytyczne w sprawach urzędowania: głównie dla terenów włączonych do Rzeszy z lat 1939-1945, sygn. 571-631 Protokoły kontroli zakładów z lat 1940-1944, sygn. 632-640 Werbunek i przydział pracowników do różnych zawodów z lat 1941-1944, sygn. 641-659 Statystyka zatrudnienia z lat 1941-1944, sygn. 660-675 Opisy struktury gospodarczej rejonów urzędów zatrudnienia z lat 1940-1943, sygn. 676-700 System płac robotników niemieckich z lat 1940-1943, sygn. 701-706 Roboty publiczne podjęte przez urzędy zatrudnienia z lat 1937-1944, sygn. 707-786 Okólniki Prezydenta Obwodowego Urzędu Zatrudnienia w sprawach płac i warunków bytowych z lat 1934-1944, sygn. 787-807 Okólniki Ministerstwa Pracy z lat 1936-1939, sygn. 808-815 Anteriora pochodzą z Landesarbeitsamt Schlesien

Dzieje twórcy:

Okręgowy Urząd Zatrudnienia i Powiernictwa Pracy Górnego Śląska powstał 1 września 1943 roku na podstawie rozporządzenia generalnego pełnomocnika dla spraw prac z 27 czerwca 1943 roku w miejsce Krajowego Urzędu Zatrudnienia i Powiernictwa Pracy dla Górnego Śląska. Ten Krajowy Urząd utworzono rozporządzeniem ministra pracy Rzeszy z 22 marca 1941 roku, z zakresem właściwości dla prowincji górnośląskiej. Podlegały mu urzędy zatrudnienia w: Bytomiu (dla miasta Bytomia i powiatu bytomsko-tarnogórskiego), Bielsku (powiat bielski i żywiecki), Gliwicach (miasto Gliwice i powiat gliwicki), Zabrzu (miasto Zabrze), Katowicach (miasto i powiat Katowice), Chorzowie (miasto Chorzów), Chrzanowie (powiat chrzanowski i olkuski), Kluczborku (powiat kluczborski i oleski), Lublińcu (powiat lubliniecki i blachowski), Nysie (powiat nyski i grotkowski), Prudniku (powiat prudnicki i głubczycki), Opolu (powiat opolski, niemodliński i strzelecki), Pszczynie (powiat pszczyński), Raciborzu (powiat raciborski i kozielski), Rybniku (powiat rybnicki), Sosnowcu (powiat będziński i zawierciański) i Cieszynie (powiat cieszyński). Krajowy Urząd Zatrudnienia dla Górnego Śląska został wydzielony z dawniejszego obszaru właściwości Krajowego Urzędu Zatrudnienia dla Śląska z siedzibą we Wrocławiu, obejmującego obszary Górnego i Dolnego Śląska. Został on utworzony na podstawie ustawy o pośrednictwie pracy ubezpieczeniu bezrobotnych, w miejsce krajowych urzędów do spraw pośrednictwa pracy utworzonych w 1924 roku. Krajowy Urząd Zatrudnienia miał za zadanie: podejmowanie działań zapobiegających bezrobociu, w szczególności finansowanie i nadzór nad robotami dla bezrobotnych, nadzór nad działaniem urzędów zatrudnienia w zakresie obsady wolnych stanowisk, przerzucanie bezrobotnych do innych okręgów, udzielanie świadczeń dla bezrobotnych i ich rodzin, rozstrzyganie spraw, w których Kasy Chorych lub Spółki Brackie odmówiły świadczeń ubezpieczeniowych. W zakresie powiernictwa dla spraw pracy Urząd czuwał nad sposobem kierownictwa w zakładach pracy, udzielał zezwolenia na zwolnienia z pracy ponad 10% załogi w zakładach zatrudniających powyżej 100 pracowników, wydawał rozporządzenia odnośnie wynagrodzenia pracowników. Urząd dzielił się na wydziały: administracyjny, zatrudnienia (sprawy ogólne jeńców wojennych i innych sił roboczych w rolnictwie, pracowników obcych narodowości, górnictwa, przemysłu metalowego, chemicznego, zbrojeniowego, budownictwa, rzemiosła, poradnictwa zawodowego), wsparć (dla pracujących, dysponowanie funduszami publicznymi na roboty dla bezrobotnych), nadzoru powierniczego (nad budownictwem, chałupnictwem, przemysłem, handlem i urzędami) oraz spraw wojskowych (ewidencja osób w związku z potrzebą obrony państwa). [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr M. Rożkowicz, Katowice 1964]

Daty skrajne:

[1927] 1941-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1927-1941, 1941-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gauarbeitsamt und Reichstreuhänder der Arbeit Oberschlesien Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

815

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

815

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 17, 19.10.1974, 0014-16; zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 572, 574, 583, 596-598, 601-603, 605, 611, 625, 642, 675, 679, 682, 687, 688