Krajowy Urząd Budowy Dróg w Katowicach

Sygnatura
12/132/0
Daty skrajne
1939-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wykaz akt urzędu z lat 1943, sygn. 1 Sprawy ogólne personelu technicznego z lat 1940-1944, sygn. 2-6 Ochrona przyrody, zadrzewienie dróg z lat 1940-1944, sygn. 7-8 Sprawy budowy mostów z lat 1939-1941, sygn. 9-36 Zezwolenia na urządzenia na szosach z lat 1940-1944, sygn. 37-41

Dzieje twórcy:

Urząd Budowy Dróg w Katowicach /Landesstrassenbauamt Kattowitz/ utworzono po zajęciu Polski przez Niemców w 1939 roku. Miał on za zadanie: budowę i naprawę dróg publicznych, mostów oraz udzielanie zezwoleń na zakładanie urządzeń świetlnych i wodnych na drogach oraz urządzanie dojazdów z dróg na sąsiednie nieruchomości. Prace były finansowane przez Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska w Katowicach, a pod względem technicznym były kontrolowane przez Generalinspektorat für das deutsche Strassenwesen w Berlinie. Urzędowi temu podlegały terenowe komórki w poszczególnych powiatach. Osobowy skład urzędu stanowił: kierownik, jego zastępca, pracownicy techniczni i administracyjni. Urząd istniał do czasu ustania okupacji hitlerowskiej. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr M. Rożkowicz, Katowice 1968]

Daty skrajne:

1939-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Landesstrassenbauamt Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

41

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

41

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 5.06.1968, 0014-7