Niemieckie Zrzeszenie Kas Chorych, Górnośląski Oddział Krajowy w Katowicach

Sygnatura
12/136/0
Daty skrajne
[1930] 1941-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Umowy z instytucjami opieki społecznej z lat 1931-1944, sygn. 1-4 Umowy z kasami chorych z lat 1937-1944, sygn. 5-13 Umowy z kasami brackimi z lat 1937-1942, sygn. 14-17 Taryfy wynagrodzeń z lat 1938-1944, sygn. 18-23 Korespondencja w sprawach organizacji lecznictwa z lat 1939-1944, sygn. 24-26 Przydziały służbowe lekarzy z lat 1941-1944, sygn. 27-28 Spis roboczy akt personalnych z lat 1930-1944, 15 j.

Dzieje twórcy:

Ogólnośląski Krajowy Oddział Niemieckiego Zrzeszenia Kas Chorych miał siedzibę we Wrocławiu. W październiku 1941 roku w związku z utworzeniem prowincji górnośląskiej, której siedzibą władz były Katowice, utworzono dla Górnego Śląska odrębny Oddział Krajowy z siedzibą w Katowicach. Obejmował on zasięgiem swej działalności teren prowincji górnośląskiej. Kierownictwu temu podlegały okręgowe jednostki kas chorych w Katowicach, Opolu, Raciborzu oraz liczne miejscowe, zakładowe i cechowe kasy chorych. Oddział Krajowy Zrzeszenia Kas Chorych sprawował ogólną administrację lecznictwa w prowincji górnośląskiej, czuwał nad prawidłowym funkcjonowaniem i prowadził rozrachunki finansowe wszystkich podległych mu placówek. Instytucja ta działała do stycznia 1945 roku. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. mgr M. Rożkowicz, Katowice 1968]

Daty skrajne:

[1930] 1941-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1930-1941, 1941-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands Landesstelle OS Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

43

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

28

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 28 j.
spis roboczy Tak akta osobowe - 15 j.

KM 30.12.1968, 0014-2