Górnośląski Urząd Porad Archiwalnych w Katowicach

Sygnatura
12/138/0
Daty skrajne
[1935] 1942-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy organizacyjne, rejestracja archiwaliów niepaństwowych, sprawozdania opiekunów archiwalnych z lat [1935] 1942-1945, sygn. 1-14

Dzieje twórcy:

Górnośląski Urząd Porad Archiwalnych w Katowicach utworzono w Katowicach 1 kwietnia 1942 roku na wzór takiego samego urzędu we Wrocławiu. Organizacyjne Urząd mieścił się w grupie urzędów i instytucji niezespolonych Prowincji Górnośląskiej, a jego kierownikiem był dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach. Zasięg terytorialny obejmował: obszar rejencji katowickiej i opolskiej. Urząd sprawował, w ścisłej współpracy z Archiwum Państwowym, opiekę nad niepaństwowym zasobem aktowym (archiwalia miejskie, gminne, cechowe, gospodarcze, prywatne, kościelne) przez rejestrację archiwaliów, zabezpieczenie, poradnictwo, porządkowanie. Współpracowali w tym zakresie honorowi opiekunowie archiwalni, powoływani przez dyrektora Archiwum Państwowego jako kierownika Archivberatungsstelle, na wniosek właściwych landratów lub nadburmistrzów. Rekrutowali się głównie spośród archiwistów miejskich, nauczycieli, urzędników administracyjnych, lekarzy, pastorów. Sieć opiekunów archiwalnych obejmowała 42 placówki w 25 powiatach i 8 miastach wydzielonych rejencji katowickiej i opolskiej. Pokrywano im koszty podróży, portoria i inne drobne wydatki. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. dr M. Antonów, Katowice 1968]

Daty skrajne:

[1935] 1942-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1935-1942, 1942-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Archivberatungsstelle Oberschlesien Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak