Okręg Urzędowy Ruda

Sygnatura
12/139/0
Daty skrajne
1897-1902
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Związek Chrześcijańskich Przemysłowców z lat 1897-1902, sygn. 1

Dzieje twórcy:

Okręgi urzędowe (Amtsbezirke) powołano na podstawie pruskiej ordynacji powiatowej z 13 grudnia 1872 roku (Gesetzsammlung 1872, nr 14). Były one, obok okręgów miejskich (Stadtbezirke), władzą policyjną obejmującą jedną lub kilka gmin i obszarów dworskich. Okręg urzędowy, a ściślej mówiąc jego zarząd (Amtsverwaltung) tworzyli naczelnik okręgu urzędowego (Amtsvorsteher) i wydział okręgowy (Amtsausschuss). Naczelnika okręgu urzędowego mianował nadprezydent (Oberpräsident) na wniosek sejmiku powiatowego. Do kompetencji naczelnika należały sprawy policyjne w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, budownictwa i opieki społecznej. Władzą nadrzędną naczelnika okręgu urzędowego byli: wydział powiatowy i starosta, jako przewodniczący wydziału powiatowego. Wydział okręgowy, któremu przewodniczył naczelnik okręgu urzędowego, składał się z naczelników gmin i obszarów dworskich, które wchodziły w skład okręgu urzędowego, oraz ławników. Do kompetencji wydziału należały m.in.. kontrola i zatwierdzanie wydatków okręgu, rozpatrywanie odwołań od zarządzeń wydawanych przez naczelnika okręgu urzędowego. Taki stan prawny utrzymał się w górnośląskiej części województwa śląskiego do 1939 roku. 13. lipca 1945 roku wojewoda śląsko-dąbrowski okólnikiem nr 145 rozwiązał okręgi urzędowe. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. prof. E. Długajczyk, Katowice 1968]

Daty skrajne:

1897-1902

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1897-1902.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsbezirk Ruda

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 19.02.1992, 0014-4