Służba Bezpieczeństwa Naczelnego Dowódcy SS, Kierownictwo Oddziału w Katowicach

Sygnatura
12/140/0
Daty skrajne
[1930] 1939-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Informacje o życiu społeczno-politycznym, nastroje ludności, sprawozdania sytuacyjne, raporty z lat 1930-1944, sygn. 1-28

Dzieje twórcy:

Po dojściu hitlerowców do władzy w Niemczech, dla całego państwa wprowadzono jednolitą organizację policji, a dowódca SS objął kierownictwo policji politycznej. Rozporządzeniem kanclerza Rzeszy z 17 czerwca 1936 roku dowódca SS został ustanowiony kierownikiem niemieckiej policji. Jako zwierzchnik policji powołał on do życia 2 urzędy: Główny Urząd dla Spraw Policji Porządkowej i podobny Urząd dla Spraw Policji Bezpieczeństwa. Służba bezpieczeństwa była podporządkowana kierownictwu policji bezpieczeństwa, w której skład wchodziły Gestapo i policja kryminalna. Sicherheitsdienst nie była policją państwową, lecz jedną z organizacji SS. Jej zadaniem było dokonanie obserwacji i nadzoru nad zachowaniem się obywateli Rzeszy oraz badanie nastrojów politycznych w terenie. Do 1940 roku organizacja terenowych placówek służby bezpieczeństwa na Śląsku, przynależnym wówczas do Niemiec, była następująca: we Wrocławiu i Opolu mieściły się jednostki SD zwane SD-Unterabschnitte oraz podległa jednostce opolskiej SD-Aussenstelle w Gliwicach. Podlegały one SD-Oberabschnitt Süd-Ost we Wrocławiu, a poprzez tę jednostkę nadzorczą urzędowi Sicherheitshauptamt w Berlinie. Od początku 1940 roku utworzono na Śląsku dwie równorzędne jednostki zwane SD Leitabschnitte: we Wrocławiu dla Dolnego Śląska i w Katowicach dla Górnego Śląska i dla Śląska Opolskiego. Jednostce SD w Katowicach były podporządkowane komórki pod nazwą Hauptaussenstellen w Gliwicach i Opolu oraz Aussenstellen w Katowicach, Sosnowcu, Cieszynie, Bielsku, Bytomiu, Pszczynie, Rybniku, Raciborzu, Głubczycach, Prudniku, Tarnowskich Górach, Kluczborku i Nysie. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr M. Rożkowicz, Katowice 1956]

Daty skrajne:

[1930] 1939-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1930-1939, 1939-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sicherheitsdienst des Reichsführers SS-SD Leitabschnitt Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

28

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

28

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak