Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Będzinie

Sygnatura
12/143/0
Daty skrajne
1942-1944
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wytyczne wydziałów szkoleniowych i propagandowych (okręgowego i powiatowego), raporty Wydziału Propagandowego Grupy Miejscowej NSDAP Będzin-Północ z lat 1943-1044, sygn. 1 Akta personalne przedszkolanek i opiekunek do dzieci zatrudnianych przez Narodowo-Socjalistyczną Opiekę Społeczną z lat 1942-1944, sygn. 2 Spis roboczy: Kartoteka Niemców mieszkających na terenie III komórki Grupy Miejscowej NSDAP w Czeladzi (177 kart kartoteki), sygn. 3

Dzieje twórcy:

Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP) powstała w roku 1920. Po objęciu w roku 1933 urzędu Kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera i delegalizacji względnie rozwiązaniu się innych partii stała się partią rządzącą i jedyną legalną formacją polityczną III Rzeszy. Już w okresie poprzedzającym przejęcie władzy była organizacją masową. Największą jednostką terenową (pokrywającą się z grubsza z administracyjnym podziałem państwa) był Okręg (Gau). Gau składał się z Kierownictw Powiatowych (Kreisleitung) tworzonych przez Grupy Miejscowe (Ortsgruppe). Grupy Miejscowe dzieliły się na Komórki (Zelle), a te na Bloki (Block). Po wybuchu II wojny światowej, na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeszy (RmdI) z 19.11.1939 roku, Zagłębie Dąbrowskie zostało przyłączone do Rzeszy i weszło w skład Rejencji Katowickiej /Regierung Kattowitz/. W 1941 roku z terenów Rejencji Opolskiej i Katowickiej utworzono Prowincję Górny Śląsk /Provinz Oberschlesien/. W tym samym roku powstał górnośląski Okręgowy Zarząd NSDAP /Gauleitung NSDAP Oberschlesien/. W 1940 roku dla terenów powiatów będzińskiego i olkuskiego utworzono Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Będzinie /Kreisleitung Bendsburg/. Ze względu na niewielką liczbę Niemców przebywających na wschodnich terenach Rejencji Katowickiej, tamtejsza organizacja partyjna nie zdobyła sobie większego znaczenia. Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Będzinie działało od roku 1940 do stycznia roku 1945, czyli momentu wyzwolenia tego rejonu przez Armię Czerwoną. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. M. Węcki, Katowice 2007]

Daty skrajne:

1942-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1942-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

NSDAP Kreisleitung Bendsburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 2 j. sygn. 1-2
spis roboczy Tak 1 j., sygn. 3

KM 13.04.2007, 0010-1/07