Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Zabrzu

Sygnatura
12/147/0
Daty skrajne
[1914] 1932-1945
Liczba serii
21
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Sztabu Powiatowego [Kreisstabsamt], z lat 1933-1945, sygn. 1-80 Powiatowy Wydział Organizacyjny [Kreisorganisationsamt], z lat 1935-1945, sygn. 81-125 Powiatowy Wydział Szkoleniowy [Kreischulungsamt], z lat 1943-1945, sygn. 126-131 Powiatowy Wydział Propagandy [Kreispropagandaamt], z lat 1936-1944, sygn. 132-141 Powiatowy Wydział Prasowy [Kreispresseamt], z lat 1941-1944 , sygn. 142-146 Kasa Powiatowa [Kreiskasse], z lat 1934-1945, sygn. 147-196 Wydział Powiatowego Męża Zaufania Niemieckiego Frontu Pracy [Amt des Kreisobmanns der DAF], z lat 1936-1945, sygn. 197-200 Powiatowy Doradca Gospodarczy [Kreiswirtschaftsberater], z lat 1933-1944, sygn. 201-203 Powiatowy Wydział Opieki Społecznej [Kreisamt für Volkswohlfahrt], z lat 1934-1944, sygn. 204-221 Powiatowy Wydział ds. Polityki Komunalnej [Kreisamt für Kommunalpolitik], z lat 1935-1945, sygn. 222-226 Powiatowy Wydział Zdrowia [Kreisamt für Volksgesundheit], z lat 1941-1945, sygn. 227 Powiatowy Wydział ds. Granicznych/Powiatowy Wydział ds. Narodowościowych [Kreisgrenzlandamt/Kreis für Volkstumspolitik], z lat 1930-1945, sygn. 228-304 Powiatowy Wydział ds. Polityki Rasowej [Kreisrassenpolitikamt], z lat 1938-1944, sygn. 305 Narodowosocjalistyczna Organizacja Kobieca [NS.-Frauenschaft], z lat ?-1945, sygn. 306-318 Powiatowy Wydział Wychowawców [Kreisamt für Erzieher], z lat 1934-1942, sygn. 319 Powiatowy Wydział Prawny [Kreisrechtsamt], z lat 1937-1942, sygn. 320-321 Sąd Powiatowy [Kreisgericht], z lat 1928-1944, sygn. 322-341 Powiatowy Wydział Personalny [Kreispersonalamt], z lat 1914-1945, sygn. 342-3348

Dzieje twórcy:

Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP) powstała w roku 1920. Po objęciu w roku 1933 urzędu Kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera i delegalizacji względnie rozwiązaniu się innych partii stała się partią rządzącą i jedyną legalną formacją polityczną III Rzeszy. Już w okresie poprzedzającym przejęcie władzy była organizacją masową. Największą jednostką terenową (pokrywającą się z grubsza z administracyjnym podziałem państwa) był Okręg (Gau). Gau składał się z Kierownictw Powiatowych (Kreisleitung) tworzonych przez Grupy Miejscowe (Ortsgruppe). Grupy Miejscowe dzieliły się na Komórki (Zelle), a te na Bloki (Block). W roku 1925 powstał śląski okręg NSDAP z siedzibą we Wrocławiu (NSDAP Gauleitung Schlesien) obejmujący pruską prowincję śląską (Provinz Schlesien), w tym również górnośląską Rejencję Opolską (Regierung Oppeln). W roku 1941, w związku z utworzeniem Prowincji Górnośląskiej (Provinz Oberschlesien), obejmującej rejencje katowicką i opolską, powstało także osobne Kierownictwo Okręgowe NSDAP Górny Śląsk (Gauleitung Oberschlesien) z siedzibą w Katowicach. W jego skład weszło Kierownictwo Powiatowe w Zabrzu. Pierwsza komórka NSDAP powstała w Zabrzu w 1922 roku. W 1932 roku grupa Miejscowa NSDAP "Wielkie Zabrze" [Ortsgruppe "Gross Hindenburg"] została podniesiona do rangi kierownictwa powiatowego, a jej sekcje utworzyły pięć grup miejscowych. Na czele kierownictwa powiatowego stał Kierownik Powiatowy (Kreisleiter), któremu podlegały wydziały powiatowe, struktura terenowa NSDAP oraz jej organizacje afiliowane. Działalność Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Zabrzu zakończyła ofensywa Armii czerwonej w roku 1945. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Węcki, Katowice 2009]

Daty skrajne:

[1914] 1932-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1914-1932, 1932-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

NSDAP Kreisleitung Hindenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3348

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3348

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

28.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

27.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 28.09.2009, 0010-4/09