Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Katowicach

Sygnatura
12/148/0
Daty skrajne
[1922] 1939-1945
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Sprawy ogólno-organizacyjne: 1. Zarządzanie i struktura z lat 1940-1944, sygn. 1-5 2. Okólniki, zarządzenia i instrukcje z lat 1939-1944, sygn. 6-12 3. Korespondencja z lat 1939-1944, sygn. 13-16 4. Sprawy propagandowo-szkoleniowe z lat 1940-1944, sygn. 17-22 5. Sprawy socjalne z lat 1932-1944, sygn. 23-29 II. Sprawy grup miejscowych z lat 1939-1944, sygn. 30-75 III. Sprawy personalne: 1. Akta członków z lat 1922-1944, sygn. 76-119 2. Sprawy osobowe z lat 1922-1945, sygn. 120-132 3. Oceny polityczne z lat 1939-1944, sygn. 133-137 4. Korespondencja personalna z lat 1935-1944, sygn. 138-145 5. Listy członków organizacji niemieckich z lat 1935-1944, sygn. 146-148 6. Sprawy personalne współpracowników Wydziału Opieki Społecznej z lat 1940-1944, sygn. 149-151 Spis roboczy: Ankiety gospodarstw z terenu Rudy Śląskiej i Mysłowic z lat 1940-1944, sygn. 152 Ankiety personalne meżczyzn z Nowego Bytomia powołanych do Wermachtu z 1943 roku, sygn. 153 Wnioski o przyjęcie do NSDAP i formularze osobowe kandydatów z terenu Katowic z lat 1943-1944, sygn. 154

Dzieje twórcy:

Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP) powstała w roku 1920. Po objęciu w roku 1933 urzędu Kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera i delegalizacji względnie rozwiązaniu się innych partii stała się partią rządzącą i jedyną legalną formacją polityczną III Rzeszy. Już w okresie poprzedzającym przejęcie władzy była organizacją masową. Największą jednostką terenową (pokrywającą się z grubsza z administracyjnym podziałem państwa) był Okręg (Gau). Gau składał się z Kierownictw Powiatowych (Kreisleitung) tworzonych przez Grupy Miejscowe (Ortsgruppe). Grupy Miejscowe dzieliły się na Komórki (Zelle), a te na Bloki (Block). Po wybuchu II wojny światowej tereny Górnego Śląska, należące przed 1939 r. do Polski, zostały włączone do Rzeszy i weszły, jako Rejencja Katowicka, w skład pruskiej Prowincji Śląskiej [Provinz Schlesien]. Już we wrześniu 1939 roku rozpoczęto w Rejencji Katowickiej, równolegle do budowy administracji państwowej, tworzenie górnośląskiej NSDAP. Powstałe wtedy kierownictwa powiatowe podlegały w latach 1939-1940 Kierownictwu Okręgowemu NSDAP we Wrocławiu [NSDAP Gauleitung Schlesien]. W roku 1941, w związku z utworzeniem Prowincji Górnośląskiej [Provinz Oberschlesien] (obejmującej rejencje katowicką i opolską) powstało także osobne Kierownictwo Okręgowe NSDAP Górny Śląsk [Gauleitung Oberschlesien] z siedzibą w Katowicach. Dokładnej daty powstania Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Katowicach nie udało się ustalić, najstarszy zachowany dokument to okólnik kierownika powiatowego z 1.XI.1939 roku. Kierownictwu powiatowemu NSDAP w Katowicach podlegały tereny Katowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic oraz części Chorzowa (łącznie 134 grupy miejscowe - Ortsgruppe). Na czele kierownictwa powiatowego stał kierownik powiatowy (Kreisleiter). Kierownictwo dzieliło się na wydziały: finansowy, personalny, organizacyjny, propagandowy, prasowy, szkoleniowy, polityki agrarnej, zdrowia narodowego, wychowawców, opieki społecznej. Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Katowicach podlegało do 1941 roku Kierownictwu Okręgu Śląsk we Wrocławiu, a od 1941 roku Kierownictwu Okręgowemu Górny Śląsk w Katowicach (Gau Oberschlesien). Działalność Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Katowicach trwała do stycznia 1945 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Węcki, Katowice 2004]

Daty skrajne:

[1922] 1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1922-1939, 1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

NSDAP Kreisleitung Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

154

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

151

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie do sygn. 76-119
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 151 j., sygn. 1-151
spis roboczy Tak 3 j., sygn. 152-154

KM 23.11.2004, 0010-7