Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Pszczynie

Sygnatura
12/151/0
Daty skrajne
[1921] 1939-1945
Liczba serii
18
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sztab Kierownictwa Powiatowego NSDAP [Kreisstabsamt], z lat 1943-1945, sygn. 1-7 Powiatowy Wydział Szkoleniowy [Kreisschulungsamt] z lat 1940-1944, sygn. 8-14 Powiatowy Wydział Wychowawców [Kreisamt für Erzieher] lat 1941-1944 , sygn. 15-28 Narodowo-socjalistyczna Organizacja Kobieca, Kierownictwo Powiatowe [Nationalsozialistische Frauenschaft.Kreisfrauenschaftsleitung] z lat 1944, sygn. 29 Kasa Kierownictwa Powiatowego [Kreisamt - Kasse] z lat 1939-1944, sygn. 30 Powiatowy Wydział Spraw Narodowościowych [Kreisamt für Volkstumsfragen] z lat 1944, sygn. 31 Powiatowy Wydział Opieki Społecznej [Kreisamt für Volkswohlfahrt] z lat 1941-1944, sygn. 32 Powiatowy Wydział Polityki Komunalnej [Kreisamt für Kommunal Politik] z lat 1940-1942, sygn. 33-49 Powiatowy Wydział Personalny [Kreispersonalamt]: Wykazy zbiorcze członków NSDAP z lat 1940-1945, sygn. 50-58 Kartoteka personalna kierowników politycznych [politische Leiter] NSDAP z lat 1940-1945, sygn. 59-66 Kartoteki personalne członków NSDAP w Powiecie Pszczyńskim, sygn. 67-68 Akta personalne ważniejszych funkcjonariuszy NSDAP w Powiecie Pszczyńskim z lat 1922-1945, sygn. 69-129 Akta personalne członków NSDAP w Powiecie Pszczyńskim z lat 1921-1945, sygn. 130-1607 Akta personalne pracowników biurowych w Kierownictwie Powiatowym z lat 1940-1944, sygn. 1608-1619 Sprawy Niemieckiej Listy Narodowościowej [Deutsche Volksliste] z lat 1940-1943, sygn. 1620-1633 Powiatowy Sąd Partyjny [Kreisgericht der NSDAP] z lat 1940-1945, sygn. 1634-1675 Grupy Miejscowe [Ortsgruppen], z lat 1937-1944, sygn. 1676-1687

Dzieje twórcy:

Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza [NSDAP] powstała w roku 1920. Po objęciu w roku 1933 urzędu Kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera i delegalizacji względnie rozwiązaniu się innych partii stała się partią rządzącą i jedyną legalną formacją polityczną III Rzeszy. Już w okresie poprzedzającym przejęcie władzy była organizacją masową. W celu rozszerzeniu wpływów partii na całe państwo powstała bardzo złożona struktura urzędów centralnych i terenowych. W swojej historii NSDAP przeszła kilkukrotną reorganizację swojej struktury terenowej. Początkowo stosunkowo niezależna pozycja grup miejscowych [Ortsgruppen] uległa osłabieniu w 1932 roku, kiedy to utworzono Kierownictwa Powiatowe NSDAP [Kreisleitungen] obejmujące kilka, bądź kilkanaście grup miejscowych. Gdy w roku 1933 NSDAP stała się partią rządzącą, zmieniły się zadania stawiane przed jej organizacjami terenowymi. Akcje propagandowe zmierzające do zdobycia władzy i werbunek nowych zwolenników zastąpione zostały przez zadanie objęcia kontroli nad całością społeczeństwa. Te cele oraz znaczące zwiększenie się liczby nowych członków, skłoniły kierownictwo partii do przeprowadzenia szeregu zmian organizacyjnych. Efektem nowych przepisów, wprowadzonych w latach 1934, 1936 i 1938, stała się jednolita struktura terenowa partii, która obowiązywała do końca istnienia III Rzeszy i NSDAP. Ostatecznie ukształtowała się ona następująco: największą jednostką terenową był Okręg [Gau]. Gau składał się z kierownictw powiatowych [Kreisleitung] tworzonych przez grupy miejscowe [Ortsgruppe]. Grupy miejscowe dzieliły się na Komórki [Zelle], a te na Bloki [Block]. Po wybuchu II wojny światowej tereny Górnego Śląska, należące przed 1939 rokiem do Polski, zostały włączone do Rzeszy i weszły, jako Rejencja Katowicka, w skład pruskiej Prowincji Śląskiej [Provinz Schlesien]. Już we wrześniu 1939 roku rozpoczęto w Rejencji Katowickiej, równolegle do budowy administracji państwowej, tworzenie górnośląskiej NSDAP. Powstałe wtedy kierownictwa powiatowe podlegały w latach 1939-1940 Kierownictwu Powiatowemu NSDAP we Wrocławiu [NSDAP Gauleitung Schlesien]. W roku 1941, w związku z utworzeniem Prowincji Górnośląskiej [Provinz Oberschlesien], obejmującej rejencje katowicką i opolską, powstało także osobne Kierownictwo Okręgowe NSDAP Górny Śląsk [Gauleitung Oberschlesien] z siedzibą w Katowicach. Nie można ustalić dokładnej daty powstania Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Pszczynie [NSDAP Kreisleitung Pless]. Najwcześniejsze zachowane dokumenty pochodzą z listopada 1939 roku. Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Pszczynie obejmowało tereny Powiatu Pszczyńskiego [Kreis Pless]. Na czele kierownictwa powiatowego NSDAP stał Kierownik Powiatowy [Kreisleiter], któremu podlegały następujące komórki i wydziały powiatowe: Sztab Powiatowy [Kreisstab], Wydział Finansowy [Kreisfinanzamt] wzg. Kasa Powiatowa [Kreisamt Kasse], Wydział Personalny [Kreispersonalamt], Wydział Organizacyjny [Kreisorganizationsamt], Wydział Propagandowy [Kreispropagandaamt], Wydział Prasowy [Kreispresseamt], Wydział Szkoleniowy [Kreisschulungamt], Wydział Polityki Agrarnej [Kreisamt für Agrarpolitik], Wydział Zdrowia Narodowego [Kreisamt für Volksgesundheit], Wydział Wychowawców [Kreisamt für Erzieher], Wydział Opieki Społecznej [Kreisamt für Volkswohlfahrt], Wydział do spraw Ludności Wiejskiej [Kreisamt für das Landvolk], Wydział Polityki Komunalnej [Kreisamt für Kommunal Politik] oraz kierownicy grup miejscowych [Ortsgruppenleiter], w ramach których działy odpowiedniki ww. wydziałów (np. Ortspropagandaamt). Kierownictwa powiatowe nadzorowały także działalność powiatowych organizacji afiliowanych NSDAP takich jak Młodzież Hitlera [Hitler Jugend], Oddziały Szturmowe [Sturmabteilungen der NSDAP - SA], czy Narodowo-socjalistyczna Organizacja Kobieca [NS.-Frauenschaft]. Działalność Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Pszczynie zakończyła ofensywa Armii Czerwonej w roku 1945. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Węcki, Katowice 2006]

Daty skrajne:

[1921] 1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1921-1939, 1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

NSDAP Kreisleitung Pless

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1687

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1687

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 18.12.2006, 0010-6/06; zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-7, 16-78, 80, 103