Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Cieszynie

Sygnatura
12/154/0
Daty skrajne
1939-1945
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Grupa miejscowa NSDAP w Ustroniu [NSDAP Ortsgruppe Ustron] - okólniki Kierownictwa Powiatowego, listy członków NSDAP w Ustroniu, sprawy propagandowe i szkoleniowe, korespondencja urzędowa, personalno - interwencyjna, dotycząca ocen politycznych pracowników przedsiębiorstw i mieszkańców, spraw narodowościowych i organizacyjnych Grupy, listy osobowe niemieckich matek, członków NSDAP w Ustroniu, zaświadczenia o przyjęciu do II Grupy [niebieski formularz] Niemieckie Listy Narodowościowej [Deutsche Volksliste] z lat 1939-1945, sygn. 1-3 Wydział do Spraw Urzędników [Amt für Beamte] - formularze do wystawienia ocen politycznych urzędników z lat 1941-1942, sygn. 4 Wydział Opieki Społecznej [Amt für Volkswohlfart] - korespondencja dotycząca przedszkolanki z lat 1942-1943, sygn. 5

Dzieje twórcy:

Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP) powstała w roku 1920. Po objęciu w roku 1933 urzędu Kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera i delegalizacji względnie rozwiązaniu się innych partii stała się partią rządzącą i jedyną legalną formacją polityczną III Rzeszy. Już w okresie poprzedzającym przejęcie władzy była organizacją masową. Największą jednostką terenową (pokrywającą się z grubsza z administracyjnym podziałem państwa) był Okręg (Gau). Gau składał się z Kierownictw Powiatowych (Kreisleitung) tworzonych przez Grupy Miejscowe (Ortsgruppe). Grupy Miejscowe dzieliły się na Komórki (Zelle), a te na Bloki (Block). Po wybuchu II wojny światowej obszar Śląska Cieszyńskiego został włączony do prowincji Śląsk. W 1941 roku z terenów Rejencji Opolskiej, Katowickiej, kilku powiatów małopolskich, włączonych w 1939 roku do Rzeszy oraz Śląska Cieszyńskiego utworzono Prowincję Górny Śląsk [Provinz Oberschlesien] i Gauleitung NSDAP Oberschlesien. W 1939 roku dla rejonu Cieszyna utworzono Kreisleitung NSDAP Teschen. Kierownictwo powiatowe NSDAP w Cieszynie działało od roku 1939 do 3 maja 1945 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Węcki, Katowice 2005]

Daty skrajne:

1939-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

NSDAP Kreisleitung Teschen

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 6.04.2005, 0010-3/05