Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Chorągiew 668 Młodzieży Hitlerowskiej w Katowicach

Sygnatura
12/160/0
Daty skrajne
1939-1944
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy organizacyjne z lat 1939-1944, sygn. 1-18

Dzieje twórcy:

Hitler Jugend – młodzieżowa przybudówka NSDAP powstała w 1926 roku. Początkowo nieliczna, zrzeszała najczęściej dzieci działaczy partyjnych, aby po objęciu władzy przez nazistów w 1933 roku stać się organizacją masową. Ze względu na rolę jaką pełniło w planach NSDAP wychowanie młodzieży w duchu narodowosocjalistycznym, w roku 1936 przynależność do Hitler Jugend stała się obowiązkowa dla wszystkich niemieckich dzieci. Na czele Hitler Jugend stał Przywódca Młodzieży Rzeszy Niemieckiej [Jugendführer des Deutschen Reichs], któremu podlegały obszary Hitler Jugend [HJ Gebiete] odpowiadające okręgom NSDAP [Gau]. W ramach obszarów istniał podział na chorągwie [Bann] odpowiadające kierownictwom powiatowym NSDAP. Najniższym szczeblem administracyjnym HJ była drużyna [Gefolgschaft] skupiająca organizacje młodzieży hitlerowskiej na terenie jednej lub więcej grup miejscowych NSDAP [Ortsgruppe]. HJ podzielona była na organizacje skupiające osobno chłopców i dziewczęta: chłopcy w wieku od 10 do 14 lat – das Jungdeutsche Volk, w wieku od 14 do 18 lat - właściwa Hitler Jugend. Dziewczęta zrzeszone były w Związku Niemieckich Dziewcząt [Bund Deutscher Mädel in der Hitler Jugend]: w wieku od 10 do 14 lat w Związku Młodych Dziewcząt [Jungmädelbund], w wieku od 14 do 21 lat w Związku Dziewcząt [Mädelbund], w ramach którego istniały Warsztaty BDM „Wiara i Piękno” [das BDM-Werk „Glaube und Schönheit”] dla dziewcząt w wieku 18-21 lat. Do roku 1941 śląska Hitler Jugend podlegała Obszarowi HJ nr 4 we Wrocławiu [HJ Gebiet 4]. Po utworzeniu w 1941 roku górnośląskiego okręgu NSDAP [Gauleitung Oberschlesien] powstał także górnośląski Obszar HJ nr 40 który obejmował tereny rejencji opolskiej i katowickiej, w tym również 688 Chorągiew Hitler Jugend w Katowicach [Hitler-Jugend Bann 688 Kattowitz]. Katowicka chorągiew Młodzieży Hitlerowskiej na jesieni 1939 roku i działała do stycznia 1945 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Węcki, Katowice 2006]

Daty skrajne:

1939-1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

NSDAP Hitler-Jugend Bann 688 Kattowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

18

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

18

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 6.06.2006, 0010-2