Archiwum Poleskich z Rokitna Szlacheckiego

Sygnatura
12/386/0
Daty skrajne
1545-1907
Liczba serii
5
Liczba skanów
9473

Zawartość:

Akta dotyczące archiwum w Rokitnie, sygn. 1-2 Akta dotyczące tytułów prawnych: Akta dotyczące stosunków własnościowych (posiadłości w układzie alfabetycznym) z lat 1574-1870, sygn. 3-60 Akta różne o charakterze prawnym z lat 1545-1858, sygn. 61-65 Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym: Inwentarze i opisy kluczów, poszczególnych wsi, miasteczek, folwarków z lat 1631-1853, sygn. 66-98 Korespondencja i rachunki gospodarcze z lat 1691-1867, sygn. 99-100 Akta dotyczące spraw włościańskich: prośby, skargi, wykazy powinności, inwentarze, dziesięciny z lat 1600-1865, sygn. 101-122 Mapy i plany z kat 1843-1868, sygn. 123-128 Papiery i akta osobiste i rodzinne: Metryki osób z rodów spokrewnionych i zaprzyjaźnionych z lat 1674-1798, sygn. 129 Akta procesowo-sądowe rodziny Poleskich oraz rodzin spokrewnionych i zaprzyjaźnionych z lat 1576-1855, sygn. 130-302, brak sygn. 229 Korespondencja prywatna z lat 1661-1907, sygn. 303-316 Akta różne dotyczące członków rodzin spokrewnionych (związane z życiem publicznym, powinnościami wobec kraju, zainteresowaniami itp.) z lat 1670-1892, sygn. 317-331

Dzieje twórcy:

Nazwisko Poleskich pojawia się w aktach stosunkowo późno, bo w XIX wieku. Archiwum wraz z majętnościami Rokitno Szlacheckie, Żarki, Ogordzieniec i inne wniosła w rodzinę Poleskich Ludwika z Szembeków wychodząc za Józefa Poleskiego, w rodzinie zaś Szembeków znalazły się one drogą koligacji: Konstancja Męcińska wniosła je w posagu Aleksandrowi Szembekowi. Stąd akta majątkowe i sądowe tylko w niewielkim stopniu dotyczą spraw familijno-majątkowych rodziny Poleskich. Poważną część zespołu stanowią akta dotyczące rodzin Męcińskich, Taszyckich, Warszyckich, Szembeków oraz rodów spokrewnionych i zaprzyjaźnionych z nimi. Posiadłości rodów występujących w zespole położone były w rejonie Olkusza, Zawiercia, Będzina, Żarek i Ogrodzieńca. Spotkać można w nim również wiadomości o rodach osiadłych w rejonie Poznania, Lublina i innych części Polski. Józef Poleski ostatni właściciel Rokitna Szlacheckiego i jego archiwum, pochodził z rodziny szlacheckiej, z wykształcenia był prawnikiem, z zawodu sędzią. Archiwum z Rokitna Szlacheckiego było porządkowane i inwentaryzowane, posiadało ono również inwentarz. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. mgr J. Osojca, Katowice 1963]

Daty skrajne:

1545-1907

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1545-1907.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

330

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

330

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak